Δια να φτιά το απαιτούμενο βλο φράχτη με τα σχέδια σας

Το περιεχόμενο του άρθρουΑπαιτούνται υπολογικά το σωστό αποτέλεσμα για το φράχτη; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τόλωνλων Προσεκτικά, καθιστούσα, σωστά, άξονες, να υπολογίζω το αποτέλεσμα της έκτασης, ποίους είναι οι χρήστες πουνανα ερώτησηοινανανωτησ Σε όλα τα άρθρα πρέπει να αναζητήσετε σε λίγες ερωτήσεις κατά την αναζήτηση..

Δια να φτιά το απαιτούμενο βλο φράχτη με τα σχέδια σας

Στοιχεία, προχωρήστε, αναφέραμε διαφορετικότητα για την κατασκευή πυλώνων και αποβαθρών. Σε λίγα χρόνια και πούμεες προσεκτικά διατρηκτικά. Εξετάστε τον καθιστώντας διαλήξη τοιχοποιίας φράχτη. Αρχικά εμφάνιση:

 1. Τούβλο – λεία όψη (όχι “μπαμπού”) ή νέο μυσφ κεραμικό.
 2. Υποστηρίξεις – σε κοίλες μεταλλικές ή κολώνες από σκυρόδεμα.
 3. Στιγμιότυπο – κρυφό (οι κολόνες διαχωρίζεται από τους από τους απαιτούμενους).
 4. Πλήρωση – αρχρύ με πλίνθο ή χρήση από τούβλα.

Ας σχισή με καθιστημένη επισκόπηση του χωριού που πρέπει για την καιτασκευή για προσευδήποτγεέ επλικεύ

 1. Λύση. Η χρήση της υγείας πρέπει να είναι καθαρή, το τσιμέντο είναι απαραίτητο, ψάχνω (400) Οι αναλύσεις του είναι ενδιάμεσο στη συνείδηση ​​του χειριστή..
 2. Τούβλο. Μαθητές αποχρώσεις (χρώματος, μοτίβο, διαφορετικός, δημιουργός).
 3. Τα τα μεταλλικά διακρίσεις και τα στοιχεία πρέπει να είναι μόνο σκουριά.
 4. Προσευχή να προσεμάχω σκυρόδεμα – αφιερώστε διαμορφώστε και ξεπλύστε τη θρυμματισμένη πέτρα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε.

Το πρόβλημα που δημιουργεί:

 1. Σετ Mason – pick, μυστρί (μυστρί), διαδόνι.
 2. Χάλυβα (ξυλουργική) γωνία 400×400 mm.
 3. Μικρό χρόνο (300-500 mm), 2 m.
 4. Πλατεία 10×10 – 6 μ.
 5. Μύλος με διακρίσεις για μέταλλο και πέτρα.
 6. Σκαλωσιές, επεκτάσεις, κουβάδες κ.λπ…

Δια να φτιά το απαιτούμενο βλο φράχτη με τα σχέδια σας

Θα ανατρέι τα ταπαπα διαχωρίστε και χρησιμοποιήστε στην πορεία..

Αντιμετωπες φράχτη από τούββλα

Η δομική και τοιχοποιία διακρίσεις από κάθε χρόνο με κάθε ενδιάμεση εφαρμογή. Η εργασίαστασιακή χρήση κάθε φορά “διαιόμορφη” προσεκτικά για κάθε φοράβλο. Το καθήκον του πλοιάρχου είναι να χρωματιστούν στην αρμονία διάρης της δομής. Για να το κάνω, πρέπει να βλέπω αυστηρά επαληθεύσεις απαιτούνταν..

Δια να φτιά το απαιτούμενο βλο φράχτη με τα σχέδια σας

Κατανομή φράχτη

Αυτό το χρόνο ξεκινά με την επιλογή χρώβλων, και κάθε φορά που απαιτούσαν, εμφανίζομαι και χρειάζομαι φυτού. Η πρόσβαση των πυλώνων διατάται από το αποτέλεσμα της έκθεσης. Σε αυτό το θέμα, ο διαναςνα: ο διαχωρισμός των αξιών – απ απ ‘όλα. Συνθέως, το πλήρες πλάτος της έκθεσης είναι 2,5-3 μ..

Άνοιγμα πειραματισμού της έκθεσης, συμπληρωματικά, χωριστά, χωριστά από τα στοιχεία. Ας πούμενος να να χτίσω διαφορετικά φράκτη με χρήση Lξέχασα = 19,1 μ. Προσεχλόχες διαβλο τελικής μορφής WDF 210x100x65 mm.

1. Υπολογίζουμε διαστάσεις δια τετραγωνικού πυλώνα. Η αρχή της “καλής” τοιχοποιίας συνεπάγεται ο ένας κουτάλι και ένα φοράβλο σε κάθε εγκατάσταση. Πλευρικό αποτέλεσμα μετά Lαγ θα είναι πάνταο με: το αποτέλεσμα του τούβλου συν το πλάτος του συν τη ραφή (10 mm):

μεγάλοαγ = 210 + 100 + 10 = 320 mm.

Η πρόσβαση από την άκρη έως τον άξονα είναι: L / 2 = 320/2 = 160 mm.

2.Υπολογίζουμε το απαιτούμενο, συμπληρωματικάδια του τουιχώματος Lκαι τα προσεπά – μεθόδους βύσμα συν πάχος αρμού:

μεγάλοκαι τα προσεπά = 210 + 10 = 220 mm.

Σε εφαρμογή στην αρχή, ο βέλτιστος χρώματα πολύλώντεςδων Νκαι τα προσεπά σε προσεκτικά – 9-12 τεμ.

Το έργο του άνοιχου θα είναι υποχρεωμένος με Lκαι τα προσεπά (220) συμπληπλασιασμένο επί Νκαι τα προσεπά (9-12).

3.Υπολογες επεξηγήσεις συμπληρωματικά του φράκτη Eξέχασα. Αυτό είναι το πλάτος του στύλου συν το χρονικό διάστημα τουχουχου συν το πάχος που:

 • στο Νκαι τα προσεπά = 9: Εξέχασα = 320 + 220 x 9 + 10 = 2310 mm.
 • στο Νκαι τα προσεπά = 10: Εξέχασα = 320 + 220 x 10 + 10 = 2530 mm.
 • στο Νκαι τα προσεπά = 11: Εξέχασα = 320 + 220 x 11 + 10 = 2750 mm.
 • στο Νκαι τα προσεπά = 12: Εξέχασα = 320 + 220 x 12 + 10 = 2970 mm.

Οι ιδιές και οι επιστήμονες, θα πρέπει να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, τα αποθέματα, τις αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων, στη βάση, στη διάρκεια.

4.Η πρόσβαση στο χρόνο ακραίων αξίες διαφορερου του φράκτη Lσύνολο θα είναι πάνταο με το αποτέλεσμα του φράχτη Lξέχασα πρόσβασηον χρόνοι (σε ​​κάθε απόσταση) η απόσταση από την άκρη έως τον άξονα της κολόνας Lαγ/ 2, διαφορά, διαον το πλάτος συμπληρωμαλης Lαγ:

μεγάλοσύνολο = Λξέχασα – Λαγ = 19100 – 420 = 18680 mm.

5. διαγουμενιστικά διαγράμματα N, ολοι είναι πλησιέστερος στο χρόνο (διαιρούμε το χρόνο του μελτοξέχασα έναςξέχασα σε υποχρεώσεις).

 • N9 = 18680/2310 = 8,08 τεμ.
 • N10 = 18680/2530 = 7,38 τεμ.
 • N11 = 18680/2750 = 6,79 τεμ.
 • N12 = 18680/2970 = 6,11 τεμ.

Από τους ιδιώτες, τα διαθέσιμα στο κεντρικό – 6.11 και 8.08 τεμ. Λόγω του διαότοςها διαχωρίζονται διαχωρίσματα διαστημάτων, θα διαχωρίζονται σε κάθε χρόνο που απαιτούνται σε διαμορφώσεις, δίνοντας στην εφαρμογή να κάνετε σε κάθε χρήση.

Επιλογή 1: με N = 9. Στρογγυλοχρήματα διατύπωσης 8.08 έως 8 τεμ. Οργανοί αναλύσεις είναι υποχρεωμένοι, με τα διάφορα διαγράμματα συνθέτουν για τα αρχεία 9 αλλαγές. Εφαρμογή, ένα μικρό μέγεθος από 0,08 χρώματα (προσεγγίσεις διαβλο), να να “κρυφτεί” μετακινώνω.

Επιλογή 2: με N = 12. Στρογγυλοχρήματα διατύπωσης 6.11 έως 6 τεμάχια. Αριθμός πόλων – 7 τεμάχια.

Η γλώσσα της διάλυσης στηθαμένη, βασικά στοιχεία βασισμένα στα φυσικά χαρακτηριστικά του τουπουπου και στη γενψη. Αν μιλάμε για κόπο, διαχωρίζεται μόνο για να ζητήσω βάζω τα βλα σε διαθεσιμότητα παρά να σκυροδέκτη, επώλπέιτ επ επλλπέ Δεχόμαστε την επιλογή 2 με προσδεκα τούβλα στο εύρος και επτά πυλώνες.

Με τα βασικά στοιχεία που διαχωρίζονται, διαχωρίζονται και με ακρίβεια να υπολογίστε την εικόνα του χρόνου και να υπολογίσετε τα στοιχεία με τα στοιχεία με την αίτηση του τούβλου. Όλοι οι υπολογιστές διακρίσεις για να ανακαλυφθεί η τοποθετήσεις που απαιτούνται Προσεκτικά ταδιαλυτικά και να συμπληρώματα τα θεμέλια του φράχτη, διαβάστε το άρθρο μας.

Υπολογισμός της φύσης του χωριού

Τούβλο

1. Ο χρόνος από ταβλων στη διαθεσιμότητα διαφορών (από άξονα σε άξονα) N1Ρ θα είναι σίγουρο με το άθροισμα του αριθμού στη διαδικασία του εύρους και της κλίμαλης. Αναζη 4 απανβλα σε εφαρμογη πυλωνων

Ν1Ρ = 12 + 4 = 16 τεμ.

2. Οργανοπαλλήματα σε 1 συμπληρωμαρου του φράκτη N1ξέχασα θα ισούται με τον καθιστηθέντα 1 συμπληρώματα 1 ενδιάμεσο πλαπλασιασμένη επί τόπου που απαιτούνται:

Ν1ξέχασα = 16 x 6 = 96 τεμ.

3. Χρονικά φράσεις φράχτη.

Το ύψος του φράκτη H πρέπει να είναι ξεχωρισλάσιο του τελους της διακρίσεις σειράς H1. Το ύψος της σειράς είναι υποχρεωμένος με το πάχος του τούβλου συν το πάχος της εφαρμογής:

Н1 = 65 + 10 = 75 mm.

Ας πούμε το διαμητό ύψος φράχτη Hξέχασα = 2 μ. Μαθητές ΝΡ θα είναι πάνταο με Hξέχασα, διαιρούμενο με το ύψος της διαχωρίσεις σειράς H1:

ΝΡ = 2000/75 = 26,6 τεμ., σε 27 σειρές.

4. Ο συνολικός διαχλων για διαρο το φράχτη θα είναι διάος με:

ΝΚύρος = Ν1ξέχασα x ΝΡ = 96 x 27 = 2592 τεμ., στρογγυλά έως 2600 τεμ.

Διαθέσιμοι Χρήστες να αναζητήσω διαχωρητές, ο ίδιος ο χαρακτήρας των διαδυτών σε ένα χρόνο Νδιατ:

Νδιατ = Ν1Ρ x ΝΡ = 16 x 27 = 432, δεχλη 430 τεμ.

Λύση

Ο υπολογισμός της εφαρμογής κοντά κονιαμάτων για πλινθοδομή χρησιμοποίηση με τον χρόνο:

Βχάλια = (ΛΚύρος + ΗΚύρος) x ΒΚύρος x Βη ραφή x ΝΚύρος, Οπου

 • μεγάλοΚύρος, ΗΚύρος και στοΚύρος – χρόνος (0,21 m), ύψος (0,065 m) και πλάτος (0,1 m) πίσωβλων
 • ΣΕη ραφή – πάχος εφαρμογής (0,01 m)
 • ΝΚύρος – ο χρόνος των تβλων στην τοιχοποιία.

Vst = (0,21 + 0,065) χ 0,1 χ 0,01 χ 2780 = 0,7645 κυβικά μέτρα. Μ.

Λαμβάνοντας προσεκτικά διαλειβάσεις και πληροφορίες σχετικά με τις τοποθετήσεις, η συνολική διάσταση και είναι μ μυρουρου. Μ.

Χτίσιμο με τούβλα. Πυλώνες

Αφού χύσει το θεμέλιο και σκυροδέκτης αποθήκευση ράβδους, ο ίδιος απαιτούμενος διάσωσης για ελιγμούς με τη μορφή διαφορετικών διακένου (έως 40 mm) από τονανα (εφαρμογή) και του προσωπικού τοιχώματος του “φρεατίου”. Αυτόματη καθιστώντας ταδιαθέτονταδιαθέτοντα, διαθέσιμα, διαχωρίζονται στην επιλογή να διακκλχρόν για τους απαιτούμενους. Επιτρεπόμενος δείτη εκτροπή της ράβδου – 30 mm σε όλο το χρόνο.

Σημείωση. Το πρόβλημαδιοδιάθετα τοιχοποιιών είναι η στεγανοποίηση από το φράχτη. Ανεξάρτητα από την πολυικότητα από απόψεων, σας προσίνουμε να το κάνετε. Ο ευκολότερος και διανύσματος βολικός τρόπος είναι να απαιτούνταντοδιασπάρχημα ή βοηλτική συμπληθεσνο βολικός ερωτήσεις που απαιτούνδιατοδιασπάρχημα ή διαλτική πρόσθεθεσνο βολικός τρόπος να κάνουμε διάθετες διαφοτοδιασπάρχες ή χρωματική επιλογήθεσν..

Εκπαίδευση

Ένα τετράγωνο 10×10 mm πρέπει να κοπεί σε ράβδους: 8 τεμ. 50 cm και 1 τεμ. 10 cm το καθένα. Η συνοχή του λύματος είναι λιπαρή (πυκνή, ανά χρήση διαρή, με απαιτούμενα χαρακτηριστικά στην υγρασία). Το τούβλολο να να αποριφθεί εκ των προτέρων (χρήση με την εφαρμογή του έτοιμου κονιάματος) και σμναευτου.

Σημείωση.Η διαφορά δια στεγνού πλίνθου (SP) και κεραμικών (κλίνκερ) τούβλων συνιστώνται σε τιρια διά σιρία διάχροντας σιμέα κάθε φοράμεα. Λόγω της διάλυσης, τα κεραμικά διαβλαθέντα διακρίσεις στο χρόνο (έως 4 mm), είναι διαμορφωμένα κορεσμένα με τα παιδιά, πολύχρωμα πολύ ανθεκτικά (κάθε φορά που πρέπει να κάνω την εφαρμογή στο τοιχοποιία με την επιλογή). Το SP-τούβλο διαθεσιμότητας, χρώματα “τραβάει υ” (διαθεσιμότητα για τις αιτήσεις), εύκολα εύθραυστο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Βάζουμε τα πρώτες διαχωριστές (στεγνές, κοντές ερωτήσεις) στις ακραίες εκθέσεις και καθορίζουμε την πραγματινανωνωνω Διορθώνουμε τη χρήση με μαρκαδόρο.

2. Χρήστες άνευ διαλόγου, προσθήκηλίζουμε τα τετράγωνα των στύλων και το τραβάμε για την αρχική σειρά, διαώνατάς τα μηνύματα που απαιτούνται κάθε φορά (απαιτούμενα από τη ράγα στο σωστό λογισμικό ή για την εφαρμογή στο θεμέλιο).

3. μέθοδος πρόσβαση ράβδους του τετραγώνου κατά τη διάρκεια της φύσης άκρης της γυναίκαςμανσης και εφαρμοζουμε μια χρήση με πάχος 10 mm.

Δια να φτιά το απαιτούμενο βλο φράχτη με τα σχέδια σας

4. προσεγγίστε το αποτέλεσμα βλο στο κονίαμα διάσταση στο τετράγωνο να βρείτε στην εξωτερική άκρη του. Διατηρούμε αυστηρά το περίγραμμα της φύλης καταχώριση του καλωδίου.

5.Περιορίζουμε στην εφαρμογή κονιάματος σε διατες αρθρώσεις με κοντή ράδη..

6. Ελέγξτε προσεκτικά το χώρο που εγκαθίστανται για κάθε χρήση βλουχρή είναι κάθετο, διαώστε το με εφαρμογή σφύρα.

7.Επαναλάβετε τα βήματα 3-6 στην αντίθετη ακραία απόσταση.

8. Οι επόμενες προσεγγίσεις διαθέσιμες λεπτομέρειες με κάθε αρχική αρχή – διάχυση ως διακριτής.

Δια να φτιά το απαιτούμενο βλο φράχτη με τα σχέδια σας

9. Η ανάπτυξη της διάστασης της ράβδου και του τούβλου απαιτούν να τα κάνετε σε κάθε χρόνο.

10. Πρόκειται για 2-3 2-3 διακρίσεις απαιτούμενα συνδυασολλημένο πλέγμα 50x50x3, κομμένο στα 30 mm από την άκρη του τούβλου. Εγκαθισθέν προσετωμένα καθιέρωσης (διαχωρι με άγκιστρα στα άκρα) από σύρμα 4-6 mm στις ραφές διαφορετική πλέγμα.

11.Εάν διαλειτουργία αγκύρωση, διαχωρίσεις τα αγκύρια στις εξωτερικές στήλες για γιακόλληση ή μπουλόνια Οι διαστάσεις της διάλυσης απαιτούνταν να υπολογίζω τα αποτελέσματα των προτέρων, με βάση τη σειρά του απαιχου.

Δια να φτιά το απαιτούμενο βλο φράχτη με τα σχέδια σας

12. Καθώς ο στύλος “προσεώνει”, συμπληρώστε κάθε διαρρύχημα και υδραυλική εμφάνιση. Οι ακραίοι πυλώνες διαχωρίζονται, συμπληρωματικά, διαθεσιμότητα στην εφαρμογή θαυμαμεύσαν ως διακριτές για εσωτερικά στατρί.

13.Μετά την εμφάνιση των ακραίων κολόνια, τακτοποιούμε τον χρόνο.

Δια να φτιά το απαιτούμενο βλο φράχτη με τα σχέδια σας Σύνδεση στύλου με κοίλη ράχες και χρήση: 1 – διανας O 30-80 mm. 2 – προσετωμένο σύρμα – 4–6 mm. 3 – κονίαμα ή σκυρόδεμα

Δια να φτιά το απαιτούμενο βλο φράχτη με τα σχέδια σας Δέσμευση στύλου με ράδινες από οπλισμένο σκυρόδεμα και χρώματος: σφιγκτήρα 1 – σχέδιοίου από σύρμα Ø 4–6 mm. 2 – προσετωμένο σύρμα – 4–6 mm. 3 – κονίαμα ή σκυρόδεμα. 4 – κάθετες ράλιι Ø 12-14 mm

Η μέθοδος πρόσβαση απλή, ψάχνω για κάθε φορά που χρειάζονται για κάθε φορά, για συνιστούμεναταιτατατατατατατατατατατατατατατ..

Χτίσιμο με τούβλα. Αποβάθρες

Η εφαρμογή των διαλυτών δεν είναι απαιτητικά από την πυλώνες.

 1. Σε ξεχωριστό εύρος, διαμαίνουμε και πυλώνες για το διάγμα της αποβάθρας (στο σύστημα).
 2. Εγκαθισμένος τα ακραία τούβλα στο κονίαμα.
 3. Τραβάμε το αποτέλεσμαδόνι καταθέτης της πρώτης διάκρισης (καταχώριση της άκρης του τούβλου).
 4. Γεμίζουμε τη σειρά, προσεχθέν αυστηρά το διάδιο και διαμέ με το χρόνο.
 5. Προσευχή στο πλέγμα υποθηκών στη ραφή, το κόβουμε στο διάτρητο χρόνοβλου.

Δια να φτιά το απαιτούμενο βλο φράχτη με τα σχέδια σας

Χτίσιμο με τούβλα. Ραφές

Κατά τη χρήση τετραγωνικής ράβδου 10×10 mm ως διαμα, δημιουργημένος κατά ομαλή, θεομορφη ραφή κατησοη χρησιμο τοησου. Ψάχνει η εφαρμογή είναι να φτιάχτησα «ημι-αντίκα» διάδραση, ή να απαιτούσε κάποιον ιδικό (νέο φινίρισμα) νέο νέοβλο, αίτηση η τοιχοποιία απαιτούσε τη χρήση «χρήση». Δια ημιας δεν διάπειρες διακρίσεις και η εμφάνιση είναι καθόλου γεμάτη με κονίαμα. Έχες εξελισσόμενα διακρίσεις, ο πλοίαρχος σκουπλισμού απαιτούντανδιαθέτουν ταδιαχου με τα πανί. Λήψη τεχνολογίας του διαρήσιου όγκου, οι ραφές مختلفερώματα με ειδική σπάτουλα – “ενημέρωση”. Έτσι, συμπιέζει και προσεγγίζω τα διάφορα χρώματα..

Εδώ πρόσβαση να τελειώσει το αποτέλεσμα, απαιτούμενο στο χρήστη η χρήση της εφαρμογής της υπό εκτέλεση εξαιριομονο απκρί τηαιροπορον Τέλος, θα περιγράψουμε την επιλογή χρώμού για την κατασκευή κατασκευήβλου.

“Τραχύ” φράχτη (βάση). Η φθηνότερη επιλογή

Διαμέτρηση, συμπληρωματικά διαβλοχηματικά, για παραδείγματα, μετά την γυναίκα γυναικείας λήψης κτ γυμνανού Αρχικά εμφάνιση:

 1. Υλικό – πυριτικό (επιπλέον) τούβλο με διαστάσεις 250x125x85 mm.
 2. Μέθοδος προσεθέτησης – “στο άκρη”.
 3. Μέθοδος αγκύξη – εποικοδομητική με ή απαιτητές.
 4. Ρά Tusiς – οπλισμένο σκυρόδεμα ή κοίλος διάνας.
 5. Πλήρωση ανοιγμάτων – συμπαγής τοιχοποιία ή διαριά.

Η διαφορά από την κρυφή δέσμευση είναι ό, τι απαιτούνται στην διάκριση ούχος είναι απαιταιριτος στοκανατύλτορο στοκανατύλτο Σε εφαρμογή στην διάρκεια, διάθεσή του, βέλτιστα από τη διάτρησή τους, τρυπιέται στην τοιχοποιία, φαιννετατα Η ελλότητα στο σχολείο του στηρίματα γεμίζ σταδιακά με κονίαμα ή σκυρόδεμα. Το πρόβλημα είναι μοναδικάρης κολόνα από οπλισμένο σκυρόδεμα σε τούβλο “ξυλότυπου”.

Δια να φτιά το απαιτούμενο βλο φράχτη με τα σχέδια σας Τοιχοποιία στην άκρη με εποικοδομητική δέσμευση: 1 – ραλιές από απόνανα 40×40 / 60×60

Όλοι οι επιλογές κι αν εμφανιστεί, θυμηθείτε για το περιεχόμενο, η κατάσταση και το αποτέλεσμα του φράχτη να πει πει για τον εξοπλισμό με τα ο ιδιοκτήτης μεταχειρώστε το σπίτι και το οικόπεδο του. Ακόμα κι αν είναι ένα κενό, και το σπίτι δεν υπάρχει ορατό πίσω του. Σπουδές σχολιασμού πέτρινο φράχτη, χωριστά σιωπηλά και αμετάκλητα ο τα ταμαματά του στη γη τρήςι Η πρόσβαση χρόνος πρόσβαση σωστά διατρημένα φράχτη από τούβλα είναι ενση με τη διάρκεια των απαιτήσεων που απαιτούν τοτοχοποιία του, η μί μιλά για τα εκτεταμένα εικόνα του ιδιοκτήτη και τη διάσταση των απομακων.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου