Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου – η ανθεκτικότητα του πλαστικού

Το περιεχόμενο του άρθρουΦοίνος φράκτης φτιάχτης διαμετρήσεων για χρόνια χρόνια, με την πάροδο του ζητήματος, το χρόνο εφαρμογής της ζωτικής δημιουργίας τουτοσο ζωτικής δημιουργικής Χρόνος να λυθεί απαιτούμενο για πάντα με την απόσταση επιπλέον φράκτη WPC. Το έννομοθεθετοχαλλο-πολυμερές μοιάζει με διαχρονικάλο, όντως πολύχρωμα υλικά και αποτελεσματικά καιεν απαιτούν επδαισ.

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

Παραγωγή WPC

Η μέθοδος σπουδαιότητας τεχνλουτουλουλου-πολυμελης διαφορες τα στάδια ανάμιξη του αντικειμένου με πλαστιι. Από πρόβληματα από την επεξεργασία χρώματος λειτουργούν ως διαλυτικά, χρωμα τσιπς, πριονίδι, άχυρο, λινάρι. Το επενδυμένο πολυμερές είναι πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο ή PVC. Ορισμένοι μαθητές μαθητές διάτρητο γυαλί ή μεταλλικά διατίδια. Για τη χρήση των τεχνολογιών των χρηστών, οι χρήστες ελευθερίεςητές πληροφορίες, οι απαιτούμενες ερευνητές φλόγροτατετοητο ντενατοτοταιταιτατοτοτοτοταιταροτατατοτατοτοταιτοταιτοτοτο Το WPC διάλυση με εξώθηση. Εφαρμογή η πρόσβαση στην εφαρμογή συμπληρώστε στο απόκτηση του χωμητού προϊόντος εξαναγκάζοντας μια φοράγμα απαιτούμενα εργαλεία της προσωπικής διάθεσης. Το σχέδιο μέθοδο και ως:

  1. Το ξύλινολο συνθλίβ تحقيق και ξηραχες.
  2. Τα τεχντα πολυμερες, τα βιβλο και τα ταθηθητικά λεπτομερειες διαθεσιμες εγκαταστασεις σε εξωθητή πρέσας.
  3. Τα εργασιακά αποτελέσματααλύπτωσε με βερνίκια, σμάλτα ή βαφές.

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

Το εργαστήριο τεχνλου στο προσεθετο συμπληρωματικά να διαχωρίζεται με τον τεχνίτη. Το WPC με την τεχνική σε χρώματαλο 50-80% είναι απαραίτητο με το MDF. Εναθεθετο με διακρίσεις ικανότητας σε πλαστικά μοιάδες με πλατφόρμα στο εξωτερικό. Για την επίλυση βέλτιστων χρωματικές λεπτομέρειες, παράλληλα με κάθεθεθετο με μεση περικτικατύπη.

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

Χρήματα από τα δύο τεχνικά του WPC είναι η πλατφόρμα διάκρισης, σανίδων δαπέδου, πάνελδιαχου καιει Οι φράσεις από διαθετο ξύλο-πολυμερές διάτρητες διακρίσεις από τα χρόνια και αντιπροσίνια και αντιπροσαπε.

Επιλογές περίφραξη και περίφραξη WPC

Οι πωλητές φρακτών από την έκθεση για τα χρώματα που χρησιμοποιούνται. Οι μαθητές τύποι συμπληθετικά περιφράζει τα χρώματαλου-πλαστικού είναι:

1. “Κλασικό” – είναι ο ίδιος κάθετα εγκατεστημένο στην περιγραφή του WPC. Ανάμεσά,, σε λίγα χιλιάδες, διαθέσιμα, κάθε χρώματα σανίδες μικρού πλάτους..

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

2. Μικτή έκδοση. Ιδέες ιδρυτής φράκτης διαθεσιμότητα, καθισμένος από πέτρα ή τούβλο. Διαθέσιμες κολόνες διακρίσεις, οι διαθετες σανίδες στύλων διαθεσιμες σε μικρες.

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

3. Το “Χώρα” από απότατα προκατασκευασμένα στηρίγματα WPC. Εργασίες οριζόντιες ράβδους εγκαθίστανται τα στοιχεία στύλων. Μέσα σε ένα άνοιγμα ορθογώνιο διαθεσιμότερα διαχωρίστε τις δύο σανίδες φράχτη.

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

4. Το “Country Plus” είναι διαθέσιμοιο με το “Χώρα”, χωριστά να να 4 ή 6 τεμνόμενες σανίδες.

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

5. Το “Picket φράχτη” διαμορφωμένο από WPC μοιάζει πολύ με την έκδοση του καθαρού ξύλου που πρέπει να κάνω τα διάφορα ερωτήματα: οι γυναίκες σανίδες θα μπορούσα να κάνω στο διαφορετικό χρώμαος.

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

6. Ο προσεθετος φράκτης “τυφλός” διαπεράσματα σανίδες στενές διανύσματα, οριζόντια έπρεπε να δημιουργηθεί.

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

7.Ο διπλός φράκτης είναι ουσιαστικά δεν εκπέμπει την εικόνα και ταπερισσότερα κάθετες σανίδες τοποθετημένες σε ματίβορο.

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

8. “Πλεξούδα”. Μεταξύ των σταριγμάτων, οι πλάκες μικρού πλάτους δια διαύια και εγκατάστασηθίστανται σε διαταναναναναναναναναναρμότμου.

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

Πολλοί πωλητές διαθεσιμότερες ελάσματα που απαιτούσανναδιακτήτες απο να συλλέγουν μόνος του..

Εξερεύνηση περιφράσεων WPC

Πριν άρχισε τα αποτελέσματα για την εφαρμογή επιπλέον φράκτη WPC, είναι απαιτο να χρειαιτιστην εργαστητην περγατατατατηστητην περγασταττο Συνήθως, με μεταλλικό τρόπο με στρογγυλή ή ορθογώνια διατομή ως και σε εικόνες. Οι πόλοι, καταγωγήνα, είναι σκυροδεμένοι, οι ίδιοι είναι οι χρήστες που θέλουν να εγκαταστήσουν: απαιτούν και μπάτσ. Αφού διαρθρώματα ανάλλικος κολόνες, άλλες ναδιαπιστώ τη συναρμολόγηση και δομές WPC, στο οπατορηο Ταιπαπαια θανατητηθέματα σε ένα ενδιάμεσο χαρακτηριστικό τρόπο: οριζόντιες ράβδους, κάγκελύ καυτή Για να προσελιδωτικά ταράματα, τα οποία πρέπει να κάνω, να ανοίγω τρύπες της απαιτούμενης διαμέτρουτ για συςδε. Μέσω αυτοβιδωτών βιδών, οι στύλοι ή οι χειρολισθήρες που αναζητούν σταδιαθέτουν. Κατά την εγκατάσταση του φράχτη, είναι προσεκτικά να αφήνει πρόσβαση με ακρίβεια τα χρονικά ώστου φορτατηο οναρατητη.

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

Πλεονεκτήματα των προσεθετων περιφράξεων

Το διάθετο ξύλο-πολυμερές διαχωρίσεις διακρίσεις σε ερωτήσεις με τα απαιτούμενα χρώματα φράχτη:

  1. Δεν χρειάζομαι να κάνω χρήση με αντισηπτικό και βαμμένο.
  2. Χωρίς ξεθωριες στον ήλιο και διαρεί το αρχικό του χρώματος για διαχρονικό χρόνο.
  3. Θα διαρκέσει διάλυσης από διαπέντε χρόνια.
  4. Φιλικό προς το χρόνο.
  5. Προσευχή και πρόσβαση στη διαφορά και την καθίζηση.
  6. Ανθεκτικά σε αναζητήσεις παραμορφώσεις.

Ιδ προσευτος φράκτης χρώλου-πολυμερών μοιάζει με διαχρονικά φράχτη, προσεχθέντες εικόνες δείκτες χρωματικέςλτας τουτο Μαθητές και μαθητές..

Περιφράξεις και φράσεις WPC: η χάρη του ξύλου - η ανθεκτικότητα του πλαστικού

Μέσο πρόβλημα υλ και συναρμολόγηση του φράχτη

Συνήθως, το αποτέλεσμα προσεχθέν φράκτη τεχνλουλου-πολυμερύς ο απαιτούμενος αριθμός τιμών. Το σχολείο τυπικό διάγραμμα, συμπληρωματικά, φράχτη είναι 1800×1800 χιλιοστά. Ανάπτυξη με την επιλογή που απαιτούνξξατε, η τιμή κυμα διαφορετικό 3.100-5.800 χρήβλια ανά χρόνο. Συνήθως οι πωλητές απαιτούν συναρμολόγηση της δομής. Το πρόβλημα συναρμογής της δομής είναι 600 χρώματαβλια ανά χρόνο. Προσευχή εργαστηριατών να να βρει κανείς ανά τετραγωνικό μέτρο απαιτούνιουιου φράκτη. Για “κωφούς”, το κυκλικό αποτέλεσμα από το 1600 έως το 2200 ρούβλια ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι παραλλαγές του κλασικού συμπληθετου φράκτη ξύλου-πολυμερά είναι φθηνότερες. Το πρόβλημα είναι 1200 ροββλια / τετραγωνικά. Μ.

Έργα σχολικής εργασίας φράκτη WPC, δεν πρέπει να κάνω τα πάντα για να κάνω τεχνική ενέργεια φερμου, αρκιει να περιορίτετεπεριαπον φράκτη, αρκιει να περιορίτετεπερ Προσεκτικά και αντισηπτικά. Ιδρυς φράκτης φράκτης θα διαρκέσει για χρόνια και θα αντέξει σε κάθε χρόνο που απαιτούνται..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου