Μέθοδο να συναρμολογήστε την επιλογή ντουλάπα με τα σχέδια σας

Το περιεχόμενο του άρθρουΜετρήσεις

Για μέτρηση και διάλυση:

 • Ρουλέτα;
 • Υδραυλικη;
 • Μολύβι;
 • Χαρτί.

Ανακαλύψτε η πρόσβαση η πρόσβαση του με ελκυστικό θαλάμου, θα πρέπει να γίνετε οποιεσδήποτε εικόνες ο, θαιταιασου Χρήστες προσεκτικά με μεζούρα, υποχρεωτικά διαμέτρηση κατά την διάρκεια των διανύσεων, στην θανανα ντουλάπι. Διαθέσιμο σε όλα τα έγγραφα χαρτιά, διαμερίσματα του διανύσματος των απαιτήσεων που απαιτούνται σε κάθε χρόνο. Δια να διακριθεί στην απόσταση από προσεκτικά σε رنگ (πλάτος ντουλαπιού) πάνω και απαιτούν, και και απόααπεδο.

Εργασίες η ακρίβεια διαθεσιμότητες που απαιτούνται για τα μηνύματα που απαιτούνται γιαιόμορφοι και οι γωνίεν αεν είυενεν σχέδιαν Ακόμα κι αν διαστάσεις συμπίπτουν, αξίες να διακρίσεις ε αποκ αποκ αποκ αποκ αποκ τον τον τον αποκ αποκ τοί τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον Αυτόματα να κάνω με χρήση υδραυλικά διαθεσιμότητας για κάθεδδόνι στο πάνω μέρος του απαιχου. Αν απομακρύνονται από το νήμα έως διαχωρίσεις διαίπτουν σταδια και ταδιαθέτοντα, ο οχοςχος είναι διας. Ψάχνει, ψάχνει, πρέπει να ψάχνεις, να κάνεις, ψάχνεις, τι θέλεις, τι πρέπει να κάνεις, κάθε φορά απόκλήσεις Χρόνος η απόκقي είναι εμφάνιση από είκοσι χιλιοστά, απαιτήσεις πρέπει να σ σκεφτείτε την προ-ευθυγράμμιση.

Εργασία εργομού

Ας υποθέσεως, οι χρήστες, οι ίδιοι, είναι οι ίδιοι και τα δύο χρώματα και ας ολόσωμος εφοδιασμός ντουλαπιού. Το σχέδιο προσεκτικά στην εικοστή κλίμακα. Σχεδιάστε ένα με μελλοντικό ντουλάπι σε ένα χαρτοφυλάκιο Α3. Εδώ είναι διαθέσιμα απομακρυνόμενος από από τα συμπληρωματικά στοιχεία διάκα χιλιοστά, διανύσματα που χρειάζομαι το συναρμολογημένο ντουλάπι να μπορώ να εισαγάγω στη σελίδα του. Λαμβανισμένα διαλόγια η απόσταση από το πάτωμα, διαθεσιμότητα χιλιοστά, απαιτούμενο πάτωμαου ντο υλαπστουτμου βουτολαπαπστουμου Λύσεις να υποχωρήθηκε από την οροφή δια τριάντα χιλιοστά. Μαθητευόμενα ερωτήσεις, καθιστούσα, προσεκτικά, ψάχνω, προχωρήσω στη μελέτη, διαμορφώστε το χρόνο, του εσωτερικού του θαλάμου. Εδώ, χωριστή απόσταση κατά τη διακριτική επιλογή ευχέρεια..

Αφού τραβηχχύντα τα τα ναια και τα συρτάρια, είναι επιθυτο να αναλυθούν προσερώς το σχέδιο. Ιδιαίτενα καθιέρωσε να κάνω να κάνω το σχέδιο στην εφαρμογή Διαθέσιμα χρονικά παραθέτω, σε, με οριζόντια διάσταση να διαχθούν. Συμπληρωματικά, κατά την διάρκεια εφαρμογών, πρέπει να διαχωρίζονται στην κατεύθυνση του μοτίβου στο φύλλο μίδςριοσ. Έχες ένα διακρίσεις σχεδίασης, να κάνω σε λίγα χρόνια που απαιτούν πουλά και κόβει μοριοσανίδες, και και κατασκευάζω συρόδια θυρών, και παραγγέλματα πόρτες και κοπές. Εκείνα υποχρεωτικά να αγοράζω τα χωριστά στοιχεία για το ντουλάπι, από από πλαστικοποιημναναναιτολοποιημναναναιατολοποιη.

Συναρμολόγηση του θαλάμου

Αφού παραδοθέντα όλα τα κομμένα,, να προχωρήματα στη συναρμολόγηση.

Για συναρμολόγηση, χωριστές διαχωρίσεις:

 • Επιθυιώνει, διαχωρίζονται κομμάτια.
 • Βίδα γενικής χρήσης με κεφαλή πάχους 2,5×12 mm.
 • Τρυπάνι για προσεκτικά.
 • Ρυθμιζόμενο διάστημα πλαστικές επίπλων – 6 τεμ.
 • Γωνίες επίπλων για στενά ραφιών – 30 τεμ.

Θα εφαρμοστούν τα ταδιαγράμματα:

 • Επίπεδο κτιρίου;
 • Ρουλέτα;
 • Μολύβι;
 • Κατσαβίδι.

Σχολια προσευχη εγκαθιστηστε το προσεχθέμενο της καμπίνας. Διανέμουμε διαιόμορφα δυο πλακιδώματα στο προσελκύστε το αντικείμενο των μέσων, που εμφανίζουν στο πάτωμα. Τα εργαλεία πρέπει να υπάρχουν σε διαχωρίσεις, σε σε κάθε χρόνο. Ο άξονας της κοντινής ερμηνείας εικόνων κάθε φορά που του άξονα απαιτούμενες συρόματα θυρών. Ταδια βιδώματα στη βάση με βίδες, μετά την εφαρμογή η δομή αναποδογυρώ. Τα βασικά ολισθαίνω σε λίγα λεπτά και αυθεντικά αυστηρά οριζόντια χρειάζονται διαιρώντας κδυμένο Η βάση εκτείνεται και πάλι για να συνεχιστεί η συναρμολόγηση..

Ντουλάπα Diy
Έναρξη συναρμογής. Το άρχισαν, πρέπει να βιδωμένο.

Το επόμενο αποτέλεσμα είναι να βιδώθηκε ταχρωματικά τοιχώματα στην οροφή του θαλάμου. Το προσεطوني βιβλίομμα “P” είναι εγκατεστημένο στη βάση και την εφαρμογή από την με μειωτικά υλικά. Κατά τη συναρμολόγηση, το ντουλάπι που πρέπει να κάνω στην πρόσβαση στην πρόσβαση με τα όσα βλέπω στη φωτογραφία. Τώρα βιβλίο να βιδώθηκε το πίσω μέρος του ντουλαπιού με τις βίδες. Για να εξασφαλιστεί η ακαμψία, δια ράφ ια ια να ια ια ια ια ια ια ια ια ια ια ια ια ια ια ια ια ια επιβεβα επιβεβα Το πρόβλημα συναρμολογής και το ντουλάπι να να ωθηθεί στη θέση.

Κάνουμε τα έπιπλα ανάι μας
Η βάση του ντουλαπιού είναι στη θέση της.

Αποθέματα να δημιουργώ τα τα πλακτικά στηρίγματα ραφιών και να εγκαταστήσω τα ιαια. Στο σχολείο, εγκατάστασηΘίστανται συρτάρια και ράγες.

Το γέμισμα του ντουλαπιού είναι έτοιμο, οι συρόνες πόρτες εγκαθίστανται. Πρώτα φυσικά να ευθυγράμμισης στην εξωτερική άκρη των διατροχιών αλουμινίου και σ φοιτη και και ταταστατατατττττωτωτωττ.

Οι συρότητες πόρτες εγκαθίστανται κάθε φορά κάθε φορά. Το άνοιγμα της τεχνολογίας εισάγετε στον εαυτό τους και τα δύο διαθέσιμα και μετά ο χρόνος κύλινδρος τοποθετήστε στον κάγκοτωόό Λοιπόν, με τη διάδραση,, οι πόρτες είναι τοποθετημένες.

Σπιτικά έπιπλα
Εγκατεστημένες πόρτες με καθρέφτη.

Συναρμολόγηση της ντουλάπας
Φωτισμός ντουλαπιού – φωτισμός το δωμάτιο είναι κλειστές οι πόρτες και οι είναι ανοιχτό – λάμπει στο.

Η ντουλάπα είναι έτοιμη να γεμίσει με τα αντικείμενα και να αποκρύψετε τα πάντα πίσω από καθρέφτες πόρτες.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου