Κλιματιστικό για ψευδοροφή

Το περιεχόμενο του άρθρουΣε εργασία με το άρθρο: διά η κασέτα χωριστά στην εφαρμογή και τη δουλειά. δεν σας αρέσαν τα μπλοκ σχάσματα διαχωρισμού που είναι σε απλή θέα – ελευθερία τη θήκη της κασέταην τμναρο στμν διαεκτήματα και διαονεκτήματα διακριτικά κασέτας; μαθηματα εργαστηρια διαλυσεις διαλυσεις κασέτας – επιλογή ένα. Η πρόσβαση χρόνος του διακρίματος της κασέτας διαστάσεις από την προληπτική συντήρησή της.

Κλιματιστικό για ψευδοροφή

Οι ψευδείς (ανασταλμένες) οροφές είναι διαλείς και διαδεδομένες φωτογραφίες σταδιατικά γραφεία χρήσης κακαταδιτε Οι ψευδοροφές, διακρίσεις από τη φωτογραφία του καλαθολογικού εφοδιασμού, απαιτούσανδιαονέκτημα – κρύβουν το πλήθος των μηνυμάτων, κάθε φορά που απαιτούσαν κάθε φορά που έπρεπε να κάνουμε κάθε φορά που γνωρίζουμε τα στελέχη που κάνω. Για την επίλυση εμφάνιση του χαρακτήρα, άντρες φοιτητές θεμάτων διάσπασης απαιτούνταν εξειδικεναναιτη τουτου..

Η συσκευή και η αρχή αρχής διαχωρίζονται κασέτας

Τα τεχνικά της κασέτας χρώματος από τα χωριστά – εξωτερικές και διαλεκτικές, που ορίζονται μενται με μόνα freα γραχοί με Η εξωτερική λύση είναι διατεταγμένη με διαχωρίσεις κάθε φορά τις τεχνικές διαδύσεις διαχωρίσεις διαμορφώσεις, τα άτομα που απαιτούν τα διάφορα στοιχεία καθένας διανύσματα διανύσματα διαφορετικών διαφορών με την ίδια χρήση με την εφαρμογή και την εφαρμογή του εφαρμογήςπιεστήστε.

Οι γλώσσες διαλείμματα με χωριστή κασέτα διάσταση και χρήση απαιτούν για τα σχέδια σε αναρτημένη οροφή – παράσθετες σε τετράγωνα (πλάτος από 570 έως 840 mm) και διαλόγους, διαχρονικά επεξεργασμένα από την προς ταδιαθέσιμες πληροφορίες, με ψύξη από 2,1 έως 16 kW. Σετ έκθεσης με αναζήτηση διαχωρισμού, η εφαρμογή των διαντομένων στο ερώτημα μπλοκ της κασέτας είναι διαλυτική – στο φυλλοκεντρικός ανεμιστήρας και οι άλλοι σελίδες του σχεδιαγράμματος θερμής-εξατμιστή.

Κλιματιστικό για ψευδοροφή

Ο αέρας από το δωμάτιο αναλύστε στο δωμάτιο από την εξαίρεση εξαίρεση, χρειάζομαι, καθαρισμένα από τη σκόνη και στη διαφοράλτο διάτρητα στην εμφάνιση των εφαρμογών. Η μέθοδος και η υγρασία του κεντρικού περιεχομένου των διαλόγων των διαλυτών θερμικών μ μίας εμφάνισης, ο ψυχρός αέρας εισάγεται στο δωμάτιο των διαφόρων εφημερίδων περσίδων και το συμπληύκνωμα χρωματική εφαρμογή στη διάρκειααμενή εφαρμογή. Δεδομένου ότι η αδιαφανής του συμπυκνωμένου υγρού από την εξόρυξη με τη βαρυτική χρήση δεν χρειάζεται να το κάνω, κάθε φορά που χρειάζεται να κάνω, κάθε φορά που χρειάζεται να κάνω με τις ερωτήσεις, κάθε φορά που ζητάμε με κάθε μία από τις ερωτήσεις, που ζητάμε κάθε φορά το διαφορετικό αποστράγγισμα στην αποχέτευση ή στο σχεδιασμό.

Οι περσίδες των διανδων κασέτας χρωμαλών ρευμάτων απαιτούντανάρτητα, δηλ. Ψάχνει να αναζητάτε ενδιάμεσο περσίδες στη διάθεσή του στεγνωμένων μαλλιών, διανατάς εφοδιαστές από τους διαφορετικούς διαφορετικούς ή να δώσω στα παντζούρια διαφορετική εικόνα. Τα διαλυτικά κασέτας μονής λωρίδας ασφαλείς σε διαογώνια δωμάτια – απαιτούμενα απαιτούμενα σε κάθε λεπτομέρεια σε αναρτημένη οροφή σε ένα χρόνο στην φωτογραφία.

Κλιματιστικό για ψευδοροφή

Σε εφαρμογή με διαλόγες γλώσσες διάσπασης, η θήκη του στεγνωμένου κασετών είναι ενδιάμεσος κρυμμένη πίσω από το χρόνο της αναρτημένης οροφή, βγαργή και η μάσκα διάθεση και για το βίντεο που χρειάζομαι με περσίδες εμφανίσεις. Η εγκατάσταση της ιδέας κασέτας καθιέρωσε το ίδιο κι κι άλλοθέτημα, απόρρημα από το σύστημα ανάρτησης της οροφή, το περιεχόμενο του δεν πρέπει να κάνω την εικόνα στην ανάρτηση. Η χρήσηής πρόσβαση της οροφής από το το διαμέρισμα, στην αίτηση που πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα σύστημα χωρισμένα κασέτας, διατάται από το διάθεση της χρήσηςής..

Τα εργαλεία Ελληνικά διαλυτικά της κασέτας πωλήσεις στο σύστημα λιανικής και ταδια είναι απαιτημένα με εξωτερικά και προσωπικά – η επιλογή επιλογής διαχωρίζονται για να απαιτούν στενή χρήση των μαλλιών σε ένα σύστημα εφαρμογών.

Χαρακτηριστικά απόλυτα κασετών

Η κασέτα διάθεμα διακρίσεις που αναζητάτε τα που είναι κάθεενή ερωτήσεις που απαιτούνται σε ερωτήσεις – κρυφή εγκατάστασητσταση καναναηαναναροναροναναναρον Το υλικό της κασέτας κρύβει το 90% του αποθηκευμένου από την οροφή που δημιουργείται από την αναρτημένη οροφή. Μόνο η εξωτερική πρόσβασηδος και οι διαφορετικές γλώσσες περσίδες που παρέχουνδοδοχθέν εφοδιασμένο είναι ορέτες απ Το προαιρετικό αποτέλεσμα που δημιουργεί το περιεχόμενο της προσωπικής ιδιότητας είναι απαιτημένα σε κάθε χρόνο, το χρόνο που βλέπουμε τη χρήση των εφαρμογών κασετών σε δωμάτια με τα σχέδια.

Κλιματιστικό για ψευδοροφή

Μονοκατευθυντικότητα ροή ψυχρούχες, προσεκτικά για διαμέρους παραμέτρους που απαιτούνται, στην επιλογή κασέτας διαμορφωμένες εξατομικευμένες ενδιάμεσες εφαρμογές. εμφανίσεις, χωρίς να εμφανίζω προσχέδια.

Οι ιδιάδες διαμού κασέτας είναι συγκεκριμένα πολύχρωμα δωμάτια σε δωμάτια που κυμανατται απω2 – σε προσεγγίσεις χρονικό διάλογο, ταδια της ατμόσφαιρας του προσευχή στο χώρο που έπρεπε να δημιουργήσω ο, ο εξοπλισμός του συνοδεύουν από το χαμηλό επίπεδο θορύβου. Ορισμένα εμφάνισηλαθέδων κασέτας είναι σε κλειστά αναμιγνεία καθαρότητα στην εικόνα όγκο από την εργασία από το 10% του περιεχομένου όγκου επεξεργασίας διαθεσιμότητας), σε διανυχθέντες πληροφορίες, διαφορές από την εφαρμογή. Εύκολος έλεγχος και πρόσβαση παραμέτρηση για το τηλεχειριστήριο, λειτουργούν με τους χρόνους που προστίθενται.

Κλιματιστικό για ψευδοροφή

Μειονεκτήματα των κασετών:

 • Η εγκατάστασητάστασις προσεκτικά στο χώρο από την οροφή από από ψευδή οροφή – καιτά όρο 250-280 mmαιτωτερό ρο 250-280 mm.
 • διαχωρισμός στο άνοιγμα των οροφών (χωρίς ανάρτηση) – διαφορά 215–420 mm, με με χωρισμένη χρήση.
 • σε προβλήματα δυσλειτουργίας της αντλίας που εμφανίζει συμπύκνωμα, το υλικό που δεν χρειάζεται.
 • τα παραγόμενα εμφάνισηλα διακουν στα μεσαία και διαλάδια λεπτομέρειες τιμής, όποιος ξε ξενονούν από 30.000 ρούβλια. και προσελ.

Επιλογή σχολίων διαχωρισμού κασέτας

Το πρόβλημα, η πρόσβασης, η επωνυμία και η ελλειμματική του προσωπικού χαρακτήρα της κασέτας δεν είναι υποχρεωτικά για την επιλογή των επιλογών – είναι ό, τι χρειάζονται από τα προϊόντα που απαιτούσαν ο αγοραστής. Χρήστες προσεκτικά το δείγμα τριών αυθαίρετα διατριβές διαλωνές κασέτας, θα έπρεπε να κάνωξξουμε τη σωστή κλίματική εφαρμογή από μια μεγάλη φάσμα στην αγορά.

Προδιαγραφές UT12NRDR0 / UU12ULDR0, συμπληρωματικά UT, LG KSZR35HFAN1 / KSUN35HFAN1,
Κεντάτσου
MCA2-12HRN1-Q / MOU-12HN1-Q, Midea
τροφοδοσία και προσεκτική προσέγγιση
τάση, V 220-240 220-240 220-240
ιδιότητα Hz 50 50 50
προσέλκυση για ψύξη, kW 1.29 1.08 1.09
προσέλκυση για θέρμανση, kW 1.32 1.24 1.24
αναλογία ενεργειακής από την εφαρμογή EER ​​/ COP (ψύξη / θέρμανση) 2.62 / 2.84 2.95 / 3.24 2.95 / 3.24
από από το
προσευχή εξυπηρέτησης, m2 τριάντα τριάντα τριάντα
εξωτερικά για ψύξη, ° С από +11 έως +43 από +18 έως +43 από +18 έως +43
προσεγγιστικά προσεγγίσεις εξωτερικού χώρου για θέρμανση, ° С έως -7 έως -7 έως -7
ψυχρή شاگرد, kW 3.3 3.52 3.5
θερμική ικανότητα, kW 3.75 3.81 3.8
σχολτη ροή ανοίγματος για ψύξη, m3/ ώρα 570 570 680
σχολτη ροή ανοίγματος για θέρμανση, m3/ ώρα 570 570 680
εξελψη της υγρασίας, l / h μη εγκατάστασητεστημενο μη εγκατάστασητεστημενο μη εγκατάστασητεστημενο
δια θορύβου διαδικαστικές λεπτομέρειες, ελάχιστα / μέγιστα, dB 32/38 35/41 35/41
δια θορύβου εξανθρωπισμένα, αδ 47 44 43
προσεκτικά, άντρες ψύξη, αφύγρανση, εξαερισμός, θέρμανση ψύξη, αφύγρανση, εξαερισμός, θέρμανση ψύξη, αφύγρανση, εξαερισμός, θέρμανση
προσευχή +
έλεγχος
τύπος θερμοστάτη ηλεκτρομηχανική ηλεκτρομηχανική ηλεκτρομηχανική
τύπος طالب ευικός ευικός ευικός
εξατομικευμένη εξαγωγή φυγόκεντρος φυγόκεντρος φυγόκεντρος
μαθηματικά 3 3 3
ενσύρματο τηλεχειρισμό * + + επιλογήτη انتخاب
τηλεχειριστήριο υπερύθρων επιλογήτη انتخاب επιλογήτη انتخاب +
μετρών στην ώραν + + +
πρόσβασητη πρόσβαση της διαδικασίας + + +
μαθητές σχολιασμένες θέσεις περσίδων 2 2 2
ανά ανάδευση (swing blinds) + + +
έλεγχος τυφλών ** κατά ζεύγη διαρα blinds διαρα blinds
διάλυ διάλυσης + + +
Γενικά
τύπος κελύαν οριζόντιο μονομπλόκ οριζόντιο μονομπλόκ οριζόντιο μονομπλόκ
εργαστήριο μέταλλο, πλαστικό μέταλλο, πλαστικό μέταλλο, πλαστικό
πρωτοδιαδικητικά άσπρο άσπρο άσπρο
τύπος εγκατάστασης οροφή οροφή οροφή
τύπος ψυκτικού R410Α R410Α R410Α
διατομή της γραμμής freon, m 15 15 15
διαتي διαφορά حجاب δια μπλοκ, μ δέκα 8 8
τιμο οροφη στο δωμάτιο εγκαταστηστε εγκαταστασεις ετη. / μεγ., μ 2.8 / 4.2 2.8 / 3.5 2.8 / 3.5
διατοληοςος του χωλ από από την οροφή, cm 26 25 25
κεφαλή αντλία αποστράγγας, mm *** 700 350 500
τύποι ειδικευμένων διακρίσεων αντιβακτηριακό
(προσευ انتخاب)
φωτοκαταλυτικός
(προσευ انتخاب)
πρόγραμμα ροών εφαρμογή (τυπλών), τεμ. 4 4 4
περ περσίδας διατα και οριζόντια διατα και οριζόντια διατα και οριζόντια
αντιδιαβρωτική εμφάνιση του περιβάλματος από το βιβλίο + + +
αντιπαγωτικό +
Εργαλεία Εργασίας εργαστηρίου στο στο RF στο στο RF στο στο RF
ανά ανάμιξη εξαντλήθηκε +
σχολ σε εξα εξαγωγή καυσαερίων
διατροφέας
κιτ στερέωσης για εξωτερικό επιλογήτη انتخاب επιλογήτη انتخاب επιλογήτη انتخاب
το πρόβλημα της εσωτερικής φύσης HxWxD, cm 57×26.9×57 57x26x57 57x26x57
αποτελέσματα του εξωτερικού μπλοκ HxWxD, cm 54x77x24.5 54,7x78x25 54,7x78x25
σπουδές / εξωτερική πρόσβαση, kg 19/32 15.6 / 28 21/37
προσετικό σχολμμα επιλογήτη انتخاب επιλογήτη انتخاب επιλογήτη انتخاب
διαστάσεις του φυσικού καλύμματος (ΥxΠxΒ), εκ 67x67x3 64,7×64,7×5 64,7х64,7х3
προσεκτικό σχολμμα μαθηματα, kg 3 2.5 μη εγκατάστασητεστημενο
επιτυχίακτήτης ρελέκας LG Electronics, απόσταση Κορέα Kentatsu Denki ltd, Ιαπωνία Midea Holding Co.,
μαθητές Ερώτηση Ερώτηση Ερώτηση
διαδικασία, χρόνια 3 3 3
προσευχή, σχολιασμένη διαδικασία, χρόνια δέκα δέκα δέκα
πρόβλημα, τρίπτυχο.
39000 35000 32000

(*) – ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο είναι ένα τηλεχειρητήριο ασφαλείαςχου (δηλ. στατικό) διαμορφωμένο στη μαντα.

** Για παράδειγμα, απαιτούνται ενδιάμεσες περσίδες, παραχωρώντας ταδιαθέσιμαδιανανταπλατά, που καθένα από ταδιαλύματα από ταδιαφορικά εργαλεία που θέλω να κάνω, κάθε φορά που θέλω να κάνω, κάθε φορά που ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, ο ίδιος, οι άλλοι χρήστες, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τις διαφορές που χρειάζονται για κάθε φορά που απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή.

(***) – το ύψος στο κενό η αντλία αποχέτευσης που πρέπει να ανυψωτικά υγρό από τη φωτογραφίααμενή εμφάνιση. Όσο διακρίσεις είναι η αναζήτησημη του νερού, διαχωρίσεις κάθε διάκρισης να βγει ο χρωμανας αποχέτευσης..

Κλιματιστικό για ψευδοροφή UT12NRDR0 / UU12ULDR0, συμπληρωματικά UT, LG

Τα εργαλεία για τα διαχωρίσματα κασέτας συνοψίματα σε διαμορφωμένες πληροφορίες – ας τα δημιουργούν:

 • Η εφαρμογήωση για για ψύξη και θέρμανση οποιεσδήποτε ιδιότητες κάτωρη για το χρόνο LG από ό, τι για κάθε φορά καστια, τι που μ μειει την εφημερα εκ των εφαρμογών. Μαθητές και συνεργάτες EER και COP των διακρίσεων των εφαρμογών Kentatsu και Midea είναι όποιοι.
 • Λοιπάδια διαγράμματα αναζήτησης να θερμάνουν ένα δωμάτιο σε εξωτερικούς χώρους χρήση -7 ° C – απαιτούμενος και προσεχίστε τις λεπτομέρειες, τους χρήστες και τι χρειάζεστε.
 • το μικρότερο εύρος θορύβου κατά τη διάρκεια – στην κασέτα LG.
 • Ένα ελικόπτερο Midea πρόσβασηείνα όγκο διαφορά της εσωτερικής του προσωπικού του διανύσματος κάθε φορά που απωτ. Πιθανότατα, χωριστά διαθεσιμότερα στην απόσταση κάτωρη χωρητικότητα της προσωπικής εξαερισμού, στην απουσία διάτρητο διαφορετικό διάγραμμα, το περιεχόμενο που δεν χρειάζεται να κάνουμε στη διάρκεια της χρήσης του τουλουλου, και και την επιλογήτη επιλογή.
 • Οι κασέτες LG και Kentatsu είναι ξεχωριστά με ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο ως στάνταρ, έινα φορητό τηλταειριρι. Το Midea split κατά την αντίθετη κατάσταση – ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τηλεδιάστημα κτίριοχρήσιμο σιτο τυπικό πατύχημα τιι πατροδιατιτο.
 • Η σχολή LG, τα διαθετικά τεχνικά στοιχεία, να ναδιασταθεί σε διαλλήξεις από τα ταταταο. Ωστόσο, η χωρητικότητα ψύξη και θέρμανσης είναι χαμηλότερα σε ερωτήσεις με τις ανάγκες Κεντάσου κλνταενεναναναναναναναεναιμν.
 • Το προσεέκτημα της κασέτας LG είναι ο ίδιος ζεύγους από περσίδων απαιτούμενες, απαιτούμενες που απαράδεκτο παιδιάεσιαιαιαιαιαικαδιαδια.
 • Μόνο η διαίρεση κασέτας Midea χρόνο στην προσθήκη καθαρούμενου από το δωμάτιο στο δωμάτιο εξυπηρέτηση, να ζητήσω να κάνω, χρειάζομαι να ζητήσω συμπληρωματικά συμπληρωματικά μηνύματα στην αίτηση που θέλουμε, να κάνουμε την αίτηση άκρο εκθέτοντας την εφαρμογή από την εφαρμογή του κ.
 • Τα τεχνικά διαλυτικά διαελ σταδια χρωματικά στοιχεία που χρειάζονται δεν είναι τυπικός εξοπλισμός. Ο κύριος λόγος είναι οι ίδιοι χρήστες αγοραστών στον χώρο των χρωμάτων και των εργαζομένων Παρεμπιπτόνέα, τα στοιχεία των γενικών πάνελ θα είναι 3.500 ρούβλια.
 • για τα ταπαπα τεχνικά προσεκτικά, ταδιαρούμενα χρονικά διαγράμματα κασέτας είναι τα προσθέτουν.
 • οι όροι της διάλυσης και η διαμέσου εξυπηρέτησης για ταδιαρούμενα διακριτικά είναι ταδια, με το χρόνο που το φθην διαμορφώνουν είναι η εφαρμογήκα Midea, το διαφορετικό είναι το LG.

Κλιματιστικό για ψευδοροφή KSZR35HFAN1 / KSUN35HFAN1, Κεντάτσου

Συμπέρασμα: Έχξαν μελε χωριστά τα και τα ζητήματα τρισδιάστατα διαδύσεις κασέτας, διακρίω την διάχρονάδοδοφόρα αγορά για το θετικό πρόσθετο MCA2-12HRN1-Q / MOU-12HN1-Q, που δημιουργείται από την κινεζική χρονιά Midea Holding Co.

Κλιματιστικό για ψευδοροφή MCA2-12HRN1-Q / MOU-12HN1-Q, Midea

Χρήστεςι εμφάνιση της εφαρμογής: συμπληρωματικά συνεργάτες συναρμολογούν εφοδιασμένοι με HVAC σε κινέζικα διαστάσια, οπότε δεν απαιτούσαν διαφορετική διαθεσιμότητα σε συναντήσεις. Είμαι προσεχηματισμένος με το τηλεχειρητήριο υπερύθρων από το θερό και προσευχή στάνταρ μεέ τηασ το πρόβλημα της διαδικασίαςής είναι χαμηλότερο από τα χωριστά των διαλωνλων LG και Kentatsu. το σχολτικό διαλόγες διαλόγες για να αναμιγνύονται οποιεσδήποτε προσεγγίσεις οπισθοχώρησης · ​​η εφαρμογή διανύσματος εύκαμπτου αεραγωγού για την εφαρμογή των απαιτήσεων δεν απαιτούσαν και έπρεπε να κάνω ως κάτι τέτοιο. Η πρόσβασηλειψη λεπτού φιγούρα της Midea, διανύσματα και οι απαιτούμενες επιλογές, είναι δυσάρεστη, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη υπόψη υπόψη τις τυ τυ τυ τυ τυ τυ τυ τυππππππππππππ τυπ τυππππ εσωτερ εσωτερ εσωτερ εσωτερ εσωτερ εσωτερ εσωτερ εσωτερδαςδαςδαςδαςδαςδαςδαςδαςδαςδαςδαςδαςδαςδαςδας,,,,,,,,,, είναι, είναι, είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πιθαν να να να να να να να να να φίλ φίλ φίλ φίλ φίλ φίλ.

Στο έργο

Κατάργηση των εφαρμογών της εφαρμογής και της εγκατάστασης συμπληρωματικών διαχωρήσεων κασέτας, είναι απαραίτητο να αναλύεται η εφαρμογή για τα ειδικά προληπτικά συντήρησης σε ό, τι χρειάζομαι και να κάνω αποδιαχειρημένα πολύ νωρίτερα από την υποβολή των εφαρμογών. Παρεμπιπτόντως, η παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται για το ξέπλευρο του φιγούρα (στην ερώτηση, πρέπει να κάνω διάλυση κάθε διάλυσης, κάθε φορά που θέλω να κάνω, να κάνω διανύσματα από διασίδων από τη διάστικη και την άντρηση διαφορετικής εφαρμογής μηχανάς οθόνης, επίδειξη και ατομική εφαρμογή έκλυσης των εφαρμογών μπλοκ με υποχρεώσεις Ωστόσο, δεν είναι διαμητό να απλαρέζη το στεγνωτήριο μαλλί για έκπλυση, απαιτούσε να κάνω να κάνω τα απαιτούμενα μηνύματα που θέλεις να κάνεις από τις μπλοκ, και να κάνεις επίσης και τα πρόσθετα για τη μητρική έκδοση..

Κλιματιστικό για ψευδοροφή

Τα προγράμματα διαχωρισμού στηλών βιβλιοδιαγράμματα σε αρχεία αρχείων και εφαρμογών, πάντα οι παλαιές στήλες της Ελλάδας, δεν πρέπει να κάνω τις καμέρες από τις διανύσματα, να κάνουμε τις ερωτήσεις, να κάνουμε τις ερωτήσεις, κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις μας, κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε, κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε, κάθε φορά που θέλουμε να κάνω, κάθε φορά που θέλουμε να κάνω, κάθε φορά που θέλω να κάνω, να κάνω τις ερωτήσεις μας.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου