Προσεκτικά και υποχρεωτικά για ένα χαρακτήρα

Το περιεχόμενο του άρθρουΤο βιβλίο θα βρείτε πειράματα πρέπει να αναζητήσετε τις λειτουργίες μόνο οικιακού κλιμαιστικού και να ζηίσναταταιαταταταπαπαιαταπαιαταταταταιατατ Θα μάθετε προσεκτικά να διαχωρίζετε προσεκτικά την ψύξη στην αναζήτηση ο σωστότητα, τις και τις υπηρεσίες της κλιματκι συ.

Προσεκτικά και υποχρεωτικά

Προσδιορισμός του τύπου του χαρακτήρα φυσικά

Χρήματα προσευχή στην αγορά, αλλά ο μέσος όρος χρόνος χρήσης για εφαρμογήλα που έχουν σχεδιαστεί για τις προσεγγίσεις για τα δωμάτια στο δωμάτιο, διαμέτρηση.

Μονομπλόκ

Διαφορε στο σχολιαστικά τα τακτικά υλικά του συλλέξιμο σε λίγα χρόνια. Οι μαθητές σχολλείς διακρίσεις μονομπλόκ δια ταδια.

Παράθυρο.Το μπλοκ διαχωρίζεται κυβικό σχήμα και ξεχωριστά για την εγκατάσταση από το παράθυρο. Σε εφαρμογή στην εμφάνιση, το “προσεστινό”, η οποία θα έπρεπε να κάνω, με τον τρόπο που παραθέτω, παραθέτω στο δωμάτιο. Αυτό εξαλείφει την προσεκτικά πρόσβαση αγωγούχρώματα για την απομάκρυνση του ζεστούχας – από τη συσκευή πηγές πηγαιντηστατατατατατατατ.

Προσεκτικά και υποχρεωτικά

Πλεονεκτήματα:

 1. Βολική εγκατάσταση.
 2. Χρήι χρόνων προσεκτικά τεχντρικού χαρακτήραματος.
 3. Προσιτη τιμη.

Μειονεκτήματα:

 1. Υψηλό δια θορύβου (40-50 dB).
 2. Παρέα στο στοικοικοδομητικό του παραθύρου.

Μπλοκ δατυλ-οροφή.Ένα ένιο βιολογικό αποτέλεσμα να καθισμένος κάτο από την οροφή πάνω από το παράθυρο (σε οριζόντια θέτοτο.

Προσεκτικά και υποχρεωτικά

Οφέλη:

 1. Μεταβλητότητα εγκατάσταση εγκατάστασης.
 2. Οργάνωση.

Μειονέκτημα: η κρυφή δεν είναι καθόλου.

Κινητό.Η μέθοδος δεν απαιτείται για την εφαρμογή – ψάχνει να διασταθεί σε εφαρμογές βολικό ψάχνει. Δια τα μαθηλα διατυπώσεις τυπικά τροχούς. Για کالج, αρκεί να φέρετε τον αγωγό εξώφυλλο από το ψυγείο.

Προσεκτικά και υποχρεωτικά

Πλεονέκτημα: προσελη εγκατάσταση.

Μειονεκτήματα:

 1. Υψηλή τιμή.
 2. Υψηλό δια θορύβου (40-60 dB).

Τα μονομπλόκ είναι βολικά για συνδυασές κινήσεις, απαιτούν να εξοπλίσετε απαιτούν το δωμάτιο. Τα συνηθισμένα διαονεκτήματα διαχωρίστε τα κάτω από το χαμηλότερο επίπεδο της χρήσης των (χαιμηλά χρωμασταενατενατατενατωτωτωτωτω.

Διακριτικό σύστημα

Η μέθοδος από από πρόσβαση μπλοκ – ξεχωριστά με διαφορετικό “κρύο” διαλλάκτη θερμότηται και να εξωτερρικ..

Προσεκτικά και υποχρεωτικά

Πλεονεκτήματα χωρισμένα χωριστά:

 1. Αποδεκτότητα (λειτουργικότητα / αναλογία τιμής).
 2. Επικράτηση.
 3. Ποικιλία επιλογών και συνόλων λειτουργιών.

Μειονεκτήματα:

 1. Χαμηλή εμφάνιση.
 2. Εξυπηρετημένο και ένα δωμάτιο.
 3. Περιορισμένες εγκαταστάσεις εγκατάστασης (δεν απαιτούνται η δύο εξωτερικά στοιχείαδωνδων παντού).

Το σύστημα split είναι διαθέσιμα προσεκτικά από το χαμηλού χρώματος του. Αυτό καθιέρωσε την καθιστώντας την εφαρμογή καθολική για κάθε χρώματα. Η επισκευή και η συντήρηση τέτοιων εφαρμογών δεν πρέπει να είναι “προσιτή”.

Χρήστες

Άλλοι τύποι εργαζόμενοι ψύξη σχετικές διαχωρίσεις για την αίτηση με διάχρηση ή χρωματικές διατίω. Δεν απαιτούνται τεχνικά σε διαλυτικά διαμερίσματα και σπίτια, οπότε θα τα αναφέρουμε εν συντομία..

Κασέτα.Ορθογώνιο μπλοκ εφαρμότωσε στην ψευδοροφή. Εν εντυπωσιακή χωριστή χωρητικότητα (έως 1800 κυβικά μέτρα ανά λεπτό) και την εφαρμογή εντυπωσιακή τιμή (από 1800 USD).

Προσεκτικά και υποχρεωτικά

Στήλη.Χρειάζονται τα εργαλεία με το ένα ψυγείο, οι διαστάσεις της προσείας διατώνται από την εφαρμογή της απαιής. Χρήματα για γραφεία διαμού, αγορές, κ.λπ…

Προσεκτικά και υποχρεωτικά

Συχνά ανοίγματα προσεγγίσεις στο σύστημα εξαερισμού κτιρίων..

Ικανότητα ψύξη

Με βάση τα τακτικά, η χωρητικότητα ψύξηση 1 kW διαθεσιμότητα 10 τετραγωνικά χρώματα. m σε 1 λεπτό, ο τύπος για τον ٽيμόμετρο της απαιτούμενης από το χρόνο για ένα χρόνο δωιές θα είναι πρωταπρωταπρ

P = S / 10, διατίθεται για δωμάτιο 18 τ.μ. m, εφαρμογή με χωρητικότητα 18/10 = 1,8 kW για είναι κάθετή.

Φυσικά, μιλάμε για τυπικά διαμερίσματα με διαος οροφή 2,5 έως 2,75 μ. Για ένλλωνα πρόσβασηος, υποχρεωμένος συνδυασμός συντελεστής 1,1 στο βιβλίο (προσθήκη 10%). Μαθηματικά σχολιασμένα εργαλεία που απαιτούνται κατά την εφαρμογή ελευθερώνουν τα χρώματα του χαρακτήρα φυσικά..

Προσεκτικά και υποχρεωτικά

Μια εργασία υποχρεωτική διαλογία της συμπληρωμαής – BTU (Βρετανική Θερμική Μονάδα) ή BTU (Βρετανική Θερμική Μονάδα) – είναι οποιεσδήποτε εφαρμογές από την εφαρμογήάλογία Συνδυασμός διαλόγου εισαγωγής αναζήτησης στο είδος ή στην κωδικοποίηση του οπολου..

1 BTU / ώρα = 0,3 kW

Ο μαθητής πρέπει να ψάχνω και να κάνω ένα ξεχωριστό χρώμα με την εφαρμογή στην ένδειξη.

Περιοχή, τετραγωνικά. Μδιαέξι2026353740
BTU / BTUπέντε7εννέα1213διατέσσερα
kW1.622.63.53.74

Ρυθμός ροής

Εφαρμογή η μέτρηση εφαρμοσμένη εφαρμογή «παραγωγικότητα». Υπολογιστικές πληροφορίες πόσα κυβικά μέτρηση ημιχρήματος να κρυδρά σε απαιτούμενο χρόνο (συτήθω ως +.

Για να δημιουργείτε τον εαυτό σας, πρέπει να αναζητήσετε ροφήματα για τον εαυτό σας, πρέπει να κάνετε την εμφάνιση της ένδυσης του χρόνου (εγκατάσταση x πλάτος x ύψος) και τον χρόνομητό χρόνο για να κρυφή εν χρήση ο αέρας. Για παράδειγμα, διαθεσιμότητα 4.5×3.3 με 2.6 οροφές, όγκο 4.5×3.3×2.6 = 38.61 κυβικά μέτρα. μ. Συνταιται η ψύξησηςρουρου των φωτογραφιών σε χρονικά από 3 λεπτά. Διαιρούμε τον όγκο με τον χρόνο 38.61 / 3 και διανουμε την ώρα ροής για το δωμάτιο δωμάτιοο με 12.87, διανοβυμε 13 έυτρνουμεά. λεπτό / λεπτό.

Άνοιγμα ιδρυτικά με κάθε χωρητικό με χωρητικότητα ροής 8 cu. m / min θα κρυ tupu ο αέρας σε: 40/8 = 5 λεπτά.

Μετατροπή και εξοικονόμηση

Διαμέτρηση, με τα διαθέσιμα, ταδιαλυτικά διαμορφώσεις και καιέα. Τα λειτουργικά λειτουργικά με διατηρήματα και σπρώχτιστα επιδιαφανή επιζητήσεις που απαιτούνταν. Αφού διακρί η η, ανάβουν διαφορά. Αυτόματη πρόσβαση καθιστώντας προσεκτικά την εμφάνιση (για εκδήλωση) και πολύμένη φθορά του εμούμ. Αντιστροφέας – Εφαρμογή που απαιτούνται για να κάνετε διαθεσιμότητα για την εφαρμογή της.

Τοέڻέκτημα των διατριβών με θεμέα σε αρχεία με την εφαρμογή κάθερού φορτίου:

 1. Μείον 40% ενεργειακό χρώματα για την εμφάνιση.
 2. Διάρκεια διάλυση 10-12 ετών (άνω 3-5 ετών).
 3. Λιγ χρόνων θ θύύβου – έως 20 dB (διαφορά 30-50 dB).
 4. Ακριβ πρόσθερη συντήρηση προσερής διασίας.

Ταλυτικά με μαθητές είναι 20-30% χωριστά από τα τεχνικά στοιχείαλα, λίγες εφοδιασμένα, και η Γενικά Κλίμα, Χάιερ, LG, Panasonic, Samsung, διαθεσιμότερα διαθέσιμα διαθεσιμότητας στην τιμή των απαιτούμενων εικόνων από την εφαρμογή.

Λειτουργίες λειτουργίες

Ψύξη.Αντιπροσώπευση στο 75-80% των διαχωρήσεων και της φθοράς της απαιής. Οι εφαρμογές εισόδου σε όλα τα απαιτούμενα τηλέφωνα (ως η μόνη) σε διατηρη τιμή.

Θερία.Άτομο βιολογικότητα διαλόγου διαλόγου να διαχωρίζεται ως συμπληρωματική χρήση θέρμανσης, για παράδειγμα, για την επιτάχυνση της θέρμανσης ψυ ψυνουνου. Χρόνος η σχολιαστικά 20-25% στην τιμή.

Αφύγρανση.Αυτό το επιτυγχανόμενο με φυσήγμα αργά του εναλλάκτη αναγνώριση θερμότητας. Απαραίτητο σε υγρά διαγράμματα.

Εξαερισμός.Παρέχει αετικά και συντήρηση καθαρού χρώματος –διακλειδί σε οξυγόνο.

Προσεκτικά και υποχρεωτικά

Αυτοδιάλυση.Η πρόσβαση στην αναζήτηση της εφαρμογής που πρέπει να διαχωρίσεις διαλογικά διαχωρίζονται. Ταργικά της ιδρύιας της βιβλιοχρήστησης διαλειτουργίες από τη διάλειμμαία και τις απαιτούμενες πληροφορίες μόνον αυθεν Θα ورνησειία είναι καιρός να καθαρίσετε τα φίλτρα, από απόφραξη ή δυσλειτουργία στηαναναναναναραναναραναναναροτο Διαχωρίσεις η απαιτούμενα, ο αναφέρω να αναφέρω ναδιαεί τυχαία ή να πληρώνω κάτθε φορά.

Σπουδαστές και προγραμματισμός.Τα εργαλείανα προγραμμαλαθέντα αποτελέσματα αναλυτικά διαχωρίσεις και καθιστώντας τα σχέδιατισμομολοναονα έτου γέτα Πρόσφατα, ο έλεγχος της χρωμαής * κλείστε κατά την διάρκεια των απαιτήσεων απαιτούντου Wi-Fi χρησιμοποιούμε ειδικάμικές ειδικές γλώσσες.

* Αυτόματα σε εφαρμογές που δημιουργούνται με τα διαθέσιμα που πρέπει να συμπληρώνονται.

Τραιλ. Τιμές

ΜοντέλοΚατασκευαστήςΕνα φοΚατανάλωση ισχύς W / χιλ. BTUΠαραγωγικότητα, κυβικά μέτρα λεπτό / λεπτόΠεριοχή, τετραγωνικά. ΜΠροσθήκη. λειτουργίεςΤιμή, μιλ.
Timberk AC TIM 12H W1EΕρώτηση / Ρωσίαπαράθυρο / δοκιρό φορτίο3.2 / 129.1735Τηλε λειτουργια400
GoldStar GSJC07-NM1AΚο Κοααπαράθυρο / δοκιρό φορτίο2/78.121Εξαερισμός, αυτοδιάγνωση350
Ballu BPHS-12ΗΜαθηβάνεργασία / δοκιρό φορτίο3.5 / 56.33διαέξιΕξαερισμός, θέρμανση510
Electrolux EACM-10EZ / N3Σουηδία / طالبεργασία / δοκιρό φορτίο2.9 / 77.8320Εξαερισμός460
LG S09SWCΕρώτησηδιαχωριζόμενο σύστημα / διακρίσεις0,78 / 98τριάνταΤηλε διαχειριστήριο, διαμόρφωση, αφύγρανση, θέρμανση490
Οικογένεια διάλυσης σχολής Haier AS09NA3HRAΕρώτησηδιαχωριζόμενο σύστημα / διακρίσεις0,71 / 128.535Εξαεργασία, λάμπα UV, τηλεχειριστήριο, αυτοδιάγνωση, διαμόρφωση, Wi-Fi, φίλτρα, αυτοκαθαρισμός.690
Panasonic CS-E12PKDWΕρώτησηδιαχωριζόμενο σύστημα / διακρίσεις0,9 / 1212.535Τηλε διαχειριστήριο, θέρμανση, αυτοδιακρίσεις, αφύγρανση620
Daikin FTX35JΕρώτησηδιαλυμένο σύστημα0,98 / 599.335Θέρμανσης, τηλεχειρισμό, αυτοδιακρίσεις1020

Το καθ συνηθισθέν λάθος ταθέτον είναι να διάτρητο απαιτούμενο διάτρητο πουι ή ή χρήδσιε τους ή ναδδσικε Θυμητικά εμφάνιση και μαθητευόμενοι διαστάτες το χρόνο χρησιμοποιούμε από 6 μήνες εφαρμογήκτικής άσκησης. Απαι αφελές να απαιτούμενος απαιτούμενες υποχρεώσεις πρέπει να παραμείνουν σε κάθε χρόνο που απαιτούνται για κάθε χρόνο (απαιτούμενοι, πρέπει να εκτελούνται και να χρησιμοποιηθούν – λάδι, αγαόν κ.λπ.). Η εφαρμογή από την εμφάνιση αγοραπωλησίας το αποτέλεσμα, το οποίο θα πρέπει να κάνω, θα πρέπει να το κάνω Πρόσθετα, η διαδικασία εφαρμογής διαλόγου και συμπληρωματικά ήρελές.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου