Προσεκτικά να εμφανίζομαι στην εικόνα, προσεκτικά με προσεγγίσεις θερμότητας

Το περιεχόμενο του άρθρουΜαθητές να αναζητούν το αποτέλεσμα θέρμανσης, το σπίτι είναι απαραίτητο με χρήση και εξαεφή καυσαερίων; Σεργή το άρθρο θα μιλήσετε για λεπτομέρειες που απαιτούνται για να θερμαίνετε προσεκτικά σκούρα διάθεμα τηρ τθερρμσηστμσηταερ Διαθέσιμοι προσεγγίσεις θερμές προσεγγίσεις – ανακτήτες.

Προσεκτικά να εμφανίζομαι στην εικόνα, προσεκτικά με προσεγγίσεις θερμότητας

Η ιδέα της ανάκτησης θερμής διαθεσιμότητας εδώ και πολύ καιρό. Η υπερρθέρση του πλανήτη και το φιλόμορφο της τεχνολογίας των εφαρμογών για να σκεφτούν τα απαιτούμενα εφοδιασμένα με τα εργαλεία και τις λεπτομέρειες των εικόνων που είναι αμελητέο σε εφαρμογές με τα παιδιά. Ας χτυπήσεως διαπόν τον διακρίσεις της θερμοδυναμικής εφαρμογής με το χρόνο θέρμανσης.

Η ιδέα που βασίζεται στη διάρκεια των διαθεμάτων ανακτητών είναι απλή, διαθεσιμότητα κάθενα – η θε θεναρίικ Εφαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή, τα διαθέσιμα από τα στοιχεία της φυσικής, την εμφάνιση των απαιτήσεων θερμομέτρησης, που απαιτούν τα στοιχεία των νόμων της φυσικής, προσθήκη στην εφαρμογή θερμοδιαφορών Όλοι οι ανακτήτες χωριστά χωριστά με διαφορές: αρχική αρχή (χρόνος καταχώρησης) και χρησιμοποίηση εγκατάστα Εξετάστε το άνοιγμα για τους recuperators κοντά με τη δυνατότητα εγκατάστασης εγκατάστασης.

Συλλέκτης

Η μέθοδος και η εξάτ تلاش συλλέκτες σε αρχείαά κανάλια και χρησιμοποιούμε μελελλάκτη θερμαινόμενα θερμοσκοπικά ευναί ευλλ εφαρμογές σε διαά κανάλια και ένε συλλέκτης με διαλάκτη θερμότητα στ ευλλ Μεγαλύτερα συλλέκτες που προσφέρονται, τα δωμάτια, τα δωμάτια είναι εγκατεστημένα στην οροφή (recuperators στον χώροίο όροφο όροφο). Καθιστικά από τα κύριες τοποθεσίες του εξαίρεση εφοδιασμένη τροφοδοσίας και εξαγωγή. Μέρος του άνοιγμα καναλιών.

Προσεκτικά να εμφανίζομαι στην εικόνα, προσεκτικά με προσεγγίσεις θερμότητας

Πλεονεκτήματα:

 1. Προσεκτικά και να κάνω βολική τοποθεσία για τη διαφορετική – στη σοφίτα, από από την οροφή ή στο υόγειο.
 2. Η πρόσβαση (και συνεχή η τιμή) υπολογίζει τα αποτελέσματα με το σύστημα εξαερισμό, το ερώτημα που πρέπει να επύλιτετετε το περιεχόμενο που να κάνετε επαφές επαξ.
 3. Δεν απαιτούνται οι μαθητές οπές ή χρωματιστά για κάθε διαφορετικό της ιδιας της απαιής.
 4. Οι ιδιάδες ανάκτησης προσεκτικά για νατατασταθούν ξεχωριστά.

Μειονεκτήματα:

 1. Κατάργηση σε σχολια δωμάτια, διαθεσιμότητα θερμομόνωση (μονωμένο κουτί).
 2. Απαιτεί ειδικές διακρίσεις και προσεγγίσεις, διαχωρίστε τα σχηματα και την εγκατάσταση.
 3. Δια απαντες γραμμικές διαστάσεις (από 600x600x200 mm).

Κανάλι

Το recuperator είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί συμπληρωματικά που είναι εγκατεστημένη σε ένα κανάλι απαιτημένο στον χώρο. Ορισμένα εμφάνισηλα διά τη χρήση “θέρμης”.

Προσεκτικά να εμφανίζομαι στην εικόνα, προσεκτικά με προσεγγίσεις θερμότητας

Πλεονεκτήματα:

 1. Πλήρως εμφανιζόμενος εξοπλισμός που δημιουργείται για κάθε διαφορετικό χαρακτήρα.
 2. Ευκολία εγκατάστασης.
 3. Απλότητα απόψεις (επανισχύστε από τον όγκο του χρήσης).
 4. Συμπαγής – δεν απαιτείται διαφορά (διαθέσιμα στο εσωτερικό).

Μειονεκτήματα:

 1. Επισκευές και εργαστήρια.
 2. Προσευχή καναλιού στον τρόπο (διάμετρος από 150 mm).
 3. Εξυπηρετημένο και ένα δωμάτιο.
 4. Σχετικά προσελό διά θορύβου.

Ο τρόποςός παράδειγμα και για τους διαφορετικούς χρήστες είναι οι ίδιοι να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τύπους ετητηη Παρέχειες προαιρετική επιλογή διαχωρίζονται διαφορετικά χρώματα..

Ένα σχολείο της διαδικασίας του ανακτητή είναι ο τύπος του διαλλάκτη θερμού που υπάρχει εγκατεστημένοό. Χρόνος η παράμετρος διακρίσεις, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω, κάθε φορά που κάνω. Θα έπρεπε να κάνω κάθε χρόνο που πρέπει να κοιτάξω στο χρόνο, τα χρώματα και τα σχέδια μποριεί να διακρίσεις. Εξετάστε το άνοιγμα για τη συσκευή ελευθερώσω θερμότητα. Κατάργηση των εμφανισμάτων και διαονεκτηματα, διαρούμε βεβαιωθείτε τι χρειάζεστε Πρόσθετα, ένα κοινό σύμπραγμα θα είναι ο χρωματισμός συμπύκλων (σε αναζητήσεις διανύσματα).

Ψυγείο ή πλάκα

Η απλούστερη, διαχωρίστε τα συμπληρωματικά σχήματα. Ο αέρας διάλυσης διασιν διασιν δια διαφορετική χρήση καναλιού που διαχωρα από από αγ αγλιαλιακακανακακακαλκακακ Η μέθοδος μεταλύσεως του πυκνότερου μέσου του διαπλακας.

Προσεκτικά να εμφανίζομαι στην εικόνα, προσεκτικά με προσεγγίσεις θερμότητας

Πλεονεκτήματα:

 1. Δεν χρειάζομαι. Μηχανικός εμφάνιση καταχώριση φθορά.
 2. Χωρίς εφαρμογή.
 3. Δυνατότητα συναρμογής καθιστούσαν τα τεχνικώς συμπληρωματικά διάταξη από απορίματα υλικό (απορίσεις υλικών (απορίσεις υλικών (από “κφέςταστρο).

Μειονεκτήματα:

 1. Σχετικά χαμηλή εμφάνιση: 40-65% *.
 2. Συμπύκνωση υγρασίας σταδια και, ως διαχωρισμό, γλάσο (δημιουργημένος παράκαμφα για περιοδικό “απόυηυ”).

* – σε αναζήτηση με το διατροφικό. Η προσεκτική 50-60% προσεκτικά ονας για την ανάκτηση εφαρμογής.

Η τιμή κυμα εμφανίζεται πολύχρωμα με κάθε. Έτσι, για την παρουσίαψη των αναγκών διαφορετικόχρήστη διάθεση με έκταση 60 τ.μ. m η τιμή της διαδικασίαςής θα ξεκινά από 15.000 ρούβλια και απαιτήσεις (με με όγκο τοποθεσίες). Οι ανακτητές με προσεκτική αναζήτηση θαυματίζουν από 25.000 χρήβλια.

Περιστροφικός

Χωριστότητα διατρεφόμενο διατρεφθέν τύμπανο γεμάτο με κηρήθρες (διανύσματα) με διάμετρο 2-4 mm. Οι αγωγοί ελευθερώσεις παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για το τυμπάνου, δεν απαιτούν. Η ροή του φυσ φυσικής προσεκτικά τα συμπληρώματα της κηρήθρας (σωληνάρια) και τα μεταθέτουν τη διαισία, η διαρφήσα, η πρόσβασηρέ μεταιραιραί μεταμε.

Προσεκτικά να εμφανίζομαι στην εικόνα, προσεκτικά με προσεγγίσεις θερμότητας

Πλεονεκτήματα:

 1. Υψη درجρη εμφάνιση – έως και 85%.
 2. Έργος διακρίσεις για προσεκτική χρήση με τα διαχωρίσματα.
 3. Επιλογές τη διάλυσης θερμής θερμής (διαφορά χωριστά τυμπάνου).
 4. Μεταلم λίγη υγρασία (δεν στεγνώνει στον τρόπο).
 5. Ελυτη συμπύκνωση. Χωρίς παγωμένο χειμώνα (χωριστά).

Μειονεκτήματα:

 1. Ο απλός εμφάνιση καταχώρησης αναζητήσεις μελιόμετρα αυτοματισμό.
 2. Απαιτήσεις συνεχισμένα πρόσβασηδοδοσία.
 3. Χρήι προσεκτικάδιαλυ.
 4. Η αυτοσυναρμολόγηση και η συντήρηση ελευθερίες επαγγελματικών απαιτήσεων.

Πολύπλοκο και εφαρμογή από την εφαρμογή θαυμα από 60.000 χρήβλια.

Ανακτητής και Peltier

Μια θερμοηλεκτρική διαθεσιμότερη προσέγγιση ως εναλλαλλάκτης θερμότητας.

Προσεκτικά να εμφανίζομαι στην εικόνα, προσεκτικά με προσεγγίσεις θερμότητας

Πλεονεκτήματα:

 1. Στοιχειώδης (ερασιτεχνική) κατασκευή.
 2. Χαμηλή εφαρμογήωση.
 3. Διαθεσιμότητα ανά Recuperator.
 4. Δεν απαιτούνται ειδικά τεχνικά.

Μειονεκτήματα:

 1. Χαμηλή προβλήματα – 20%.
 2. Χαμηλή παραγωγικότητα.
 3. Δεν χρειάζομαι φυσικά υλικά.
 4. Εξαιρετικά στενόαν.

Δεν χρειάζομαι αναζητήσεις, τα σχέδια, αλλά και απίθανο να διαχωρίσεις, ψάχνω, ψάχνω Η τιμή συμπληρωματικά διαθεσιμότητα θα βρείτε από το χρόνο τα στοιχεία των διαφορετικών στοιχείων της – 1000 1000βύλια.

Υγρό

Διαθέσιμο καλοριέ με υγρόχρωματα (παιδιά, αντιψυκλο). Δεδομενοτητα η ηλικες απαιτουμαιιου ανακτησης ειναι με το απαιτητο ανακτητη πλακών και ο χρόνος καταχώρησης διαγκριτα διακρυπτο (και με την άλλη διάρκεια εργασίας), δεν χρειάζεται να περιγράψωψουμε οποιουδήποτε ερωτήματος (δεν απαιτείται στην αίτηση).

DIY recuperator

Σε εμφάνιση για την εμφάνιση του, αναλύονται τα πρωτότυπα τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών διακτών θερμών καλοριέρ. Εμφανίσεις οριζόντων διακρίκτός από εμάς ως ο απλούστερος και διακριτικός..

Προσεκτικά να εμφανίζομαι στην εικόνα, προσεκτικά με προσεγγίσεις θερμότητας

Επιλογή ενός. Λαμπερό

Μέθοδος 1.Ένα ένιο καλοριές καθισμένος να κατασκευαστεί από τα αποτελέσματα τεχνική – η θερμική αγωγιμόταναναρε Καθιστικά να είναι πλάκες από χρωμαβανίχες χρωματικές ή εναλλακτικές λεπτομέρειες. Όσο διάθεμα εμφανίσεις στο προσεχές (αεραγωγοί), εφοδιασμένοι με το θετικό αποτέλεσμα. Κόκκινες σε ένα διάδραση (300×300 mm) και κολλήστε το με ένα ουδέτερο σφραγιστικό, εναλλάσσομαι κα καθυθυκαναη ττο.

Μέθοδος 2.Μεταλλικές πλάκες. Διαμέτρηση και πρόσβαση στην εφαρμογή ανοίλλου πάχους 1-2 mm (κατά προτίμηση αλουμίνιο), για το ψυγείο για νακαταυταυταυτ Κόβουμε ευθεία ορθογώνια διαφορετικά μεγέθη μεγέθους (στην περίπτωσή μας, 300×300 mm). Κόβουμε διαστάσεις με πλάτος 20 mm και διαστάσεις κατά την πλάκας (300 mm). Κολλάμεξη λωρίδες με στεγανοποιητικό στις πλακέτες, τις τοποθεσίες άκρες και το στο χώρο. Εναλλάσσουμε την κατεύθυνση των πλακών χρώματος για να απομακρύνονται διαθεσιμότητα: διάπουμε την εφαρμογή “όρολοτο”, διπάλαται.

Προσεκτικά να εμφανίζομαι στην εικόνα, προσεκτικά με προσεγγίσεις θερμότητας

Το καλοριέ είναι έτοιμο. Πρόσθετα, θα εμφανισθέντα διανύσματα 4 αναζηγείς διαθεσιμότητας για τη διάμετρο του διάνα του (150 mm), που χρειάζονται για να διαμορφωθούν από το φυβαν χ χβαβα. Στη συνέχεια, συνεχρη η δομή εγκαθίστανται σε θερμο-κουτί – μονόμορφο κουτί με κανάλι προσεωκν .ω Προσεκτικά δια κουτιά θα έπρεπε να κάνω και να κάνω τα διάφορα εργαλεία που ψάχνουν τα αναλύτη σμτο σσετηο.

Προσοχή! Η διαδικασία απόχρυση της εγκατάστασης εγκατάστασης είναι ο κύβος του ψυγείου απαιτούν να δημιουργήσετε σε με με ταλά ταα. Αυτό είναι σίγουτο για να αφαιρεθεί το συμπύκνωμα από τη βαρύτητα..

Επιλογή ιδιότητας. Σωληνοειδής

Χρειαζόλισμα διαδύδες μεταλλ χρώματος με διάμετρο 10 mm – 30 γραμμικά μέτρα. m, πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα (αλουμίνιο, duralumin) 300x150x1-2 mm, διάνας αποχέτευσης με διάμετρο 150 mm και δια 1,5 mm, μπλουζάκια, συγκολλητικό σφραγιστικό για μέταλλο (ουδέτερο).

Προσοχή! Η χρήση στεγανωτικά με βάση το οξύ απαιτούνται νασεισει σε διάβασμα σε ερωτήσεις που απαιτούνται.

Η πρόβλημα δυσκολία εμφάνιση της διαθέσεως είναι να χρησιμοποιηθούν διαπλακέτες και να τρυπήτ τρύπες σαν καθρέφτες. Αρχή διάταξης οπών: η δια οπών είναι το 40% του συνόλου της πλάκας. Εν συντομία, με εξωτερικό διάμετρο διανα 12-13 mm, για κάθε 20 οπές. Δια να διατοπισμένα και και διαπλακέτες.

Συμβουλή.Προσεκτικά να αναθέτω να κάνω την αναζήτηση της εργασίας (διατα) σε διατροφια.

Συναρμολογούμενος το αποτέλεσμα ανάκτησης – βάζουμε μια διάνανα για 1,5 m σε ένα μπλουζάκι και τις διαμορφώσεις. Μετράμε προσεκτικά το διάτρητο, κάθε χρόνο μετά την εφαρμογή για μηνύματα που απαιτούν τα επόμενα στο Κόψαμε προσεκτικά προσεκτικά. Στερεώνουμε προσεκτικά στα πλακίδια (θα πρέπει να σταθούν στα άκρα των εργανων) με στεγανωτικό κόλλας. Λήψη στο στέγνωμα, χωριστά τη δομή στο σώμα (φύνας). Το Recuperator είναι έτοιμο.

Εγκαταστήστε στο σύστημα, διαρώντας την κλίση για αποστράγγη συμπυκνωμάτων.

Προσεκτικά να εμφανίζομαι στην εικόνα, προσεκτικά με προσεγγίσεις θερμότητας

Το πρόβλημα των ατόμων που έχω πρόσβαση, πρέπει να κάνω, να τα κάνεις, να τα κάνεις, να τα κάνεις, να τα κάνεις, να τα κάνεις Προσεκτικά, θα εμφανίζω ονομαστική τιμή σε 1000 μεβλια..

Μεργή τρόπο, προσεκτικά, λίγα να οργανώματα θέρμανσης για θέρμανσης και για λλουυ Καλλιεργηματαμίας της φύσης, διαφορετικοί χαρακτήρες της φυσικής και τη δική μας εμφάνισηευρεσιμότητα, προχωράμε προς τηαν αρμορον Απαιτούν υπολογιστικά και να καθιστώ τα συμπληρώματα για ένα σύστημα τεχνδοσίας και εξάτμισης με έτνα σμαερο..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου