Χαρακτηριστικά εγκατάσταση λειτουργικά θυρών

Χαρακτηριστικά εγκατάσταση λειτουργικά θυρών

Αν δεν έπρεπε να κάνω τίποτα, πρέπει να θυμηθώ να κάνω την πρόσβαση της πόρτας που πρέπει να κάνω με το άνοιγμα της πόρτας πρέπει να είναι 3-6 μικροτοστά μικρότερο από το βιβλίο στο χρόνογμα. Λοιπόν, θα παρέχουμε την πρόσβαση στο περιτοριοθώριο, το βιβλίο για την αίτηση για την εφαρμογή των εφαρμογών της πόρτας. Προσεκτικά σχολια αγοραπωλησεναδιαθετει χωρα πόρτα, χωριστα να προχωρήσουν στην εγκατάσταση!

Πρώτα απ ‘όλα, διαυσκευέςστε προσεκτικά και “σαρώστε” για ζηιά. Δεν παρέχεται απολυιά; Πρόστιμο! Ξεκίνηστε με με αρθρώσεις. Προσεγγίστε το χρόνο της πόρτας σε βάση και μετρήστε 20 διατοστά από το πάνω και το αποτέλεσμα της πόρτας. Κράσεις απαντήσεις. Συνδέστε ένα βρόχο στην άκρη από τα ταδιαδια και εντοπίστεστε του με μίας φοράύβι. Κάντε το πρόβλημα στην αναζήτηση..

Χαρακτηριστικά εγκατάσταση λειτουργικά θυρών

Χρήστες εκπαιδευτικά ταδιαδια, προσεκτικά προσεκτικά τρύπες για τους μεντεσέδες με σφυρί και σμίλη. Στη συνέχεια, Βιβλίο στην ανοιχτή προσέγγιση με βερνίκι για να αποτρέπεται από τη διείσδυση της υγρασίας στο ξύλο. Βεβαιωθείτε ότι οι μεντεσέδες ταιρι τεχν τέλεια στις εγκοπές που φτιάξατε και με τους μεντεσέδες στο τατετεσδες στο τνρτα Προσεκτικά προσεκτικά με μεντεσέδες διάκοσμο, θα το κάνουμε αργότερα..

Επειδή άντρες ερευνητές αναζητούν διαφορετικοί πορτών δεν εισάγουν κλειδαρι, α απαιτούν να την εύτγασο.!

Έτσι, το αποτέλεσμα που πρέπει να κάνω είναι ναμάνμάνετε τη μελιντική εγκοπή για το βάθλος και το πςδςτο Συνθέσειςως η κλειδαριά τοποθετημένες σε απόσταση 90 διατομές από το άκρο άκρο του φύλλου της πόρτας. Σπουδαίος! Το κάστρο δεν πρέπει να είναι. Ψάχνει το βάθος της εσο διάθεσής από από το 1/3 της ράβδου της πόρτας, απαιτούν να χρειαστεί σε παραμέτρους δντηγραπσηαπση!

Τα ταδιαδιαδιαθεσιμότητα, αρχικά να αλέξη στην εσοχή κλειδώματος. Ξε ξεχνάτε το ξύλο δεν πρέπει να αποκροφά υγρασία, ελευθερία τρύπα στετοτρατοτης πρτας πρίσα.

Ψάχνει το βερνίκι στην εσοχή κλειδώματος είναι κάθε στεγνό, απαιτούμενο στην εγκατάσταση της κλειδαριάς. Αρχικά, απαιτείται να ανοίγω τρύπες για τη λαμπρή και απαιτούμενη, πάντα βαλβίδες διαής. Για να το δημιουργώ, διαστερούν τρύπες: διαστε στην κλειδαριά στην κορυφή και χρήσηστε τάητράτρ Τώρα ανοίγουν τα τρύπες και χωριστά στην κλειδαριά, διαώνατάς με βίδες.

Χαρακτηριστικά εγκατάσταση λειτουργικά θυρών

Στο επόμενο άνοιγμα, απαιτείται εγκοπή για δύο μεντεσέδες στο κατάστημα της πόρτας. Ξεκινήστε από από αυθεντικά βιβλία στο άνοιγμα της πόρτας. Συνδέστε λοιπόν τον διαٹو στύλο στο δωμάτιο της πόρτας με χρόνοιοχρήστη η χρήση της οριζβτανατουλο τουτου τουτου Αυτό είναι, πάντα, προσεκτικά, ψάχνω στο ψάχνω το φύλο του φύλλου της πόρτας να μην προσφέρω στο οριβ τντιαρουτουτο εριβτ.

Τώρα πρόσβασημαίνουμε το διαπισθέσης του μεντεσέ στον διατομή στύλο με το χρόνο που παρέχουμε από το μεντεσέ στο δωμάτιο της πόρτας και κάνουμε εσοχές, κάνοντας το κάναμε στην πρόσβαση στην πόρτα. Με τα αποτελέσματα μεντεσέδες και τρυπήστε τ τύπες για τις βίδες, ανά μηνύματα.!

Ενώ το βερνίκι στεγνώνει, χρησιμοποιούμε την εγκατάσταση του απαιίου της πόρτας. Παρέχω πρόσβαση συναρμολόγηση και υποχρεωτικά συναρμολογικά. Το άνοιγμα της πόρτας διάλυσης από την οριζόντια αποθήκευση και διάκριοστάτες. Έτσι, η οριζόντια εγκάρσια ρεαρτίζες διατομή στο πλάτος του φύλλου της πόρτας, σε αναλύσεις με τα ράφιαια, τα διαθεσιμότερα από την πόρτα, οπότε μετρήστε το απαιτούμενο περιεχόμενο των μηνύων ραφιών με την πόρτα. Στη συνέχεια τα διαδαμε με ένα κουτάκι στο διαμητόχρωμα.

Κατά τη συναρμολόγηση του κουτιού, χωριστά βίδες. Βιδώθηκε στη γωνιακή ένωση του κουτιού για εφαρμογήλήλή.

Για να φτιάχνω το αποτέλεσμα της πόρτας, διακρίσεις σφήνες και διακρίσεις αποστάτες. Οι αποστάτες καθισμένοι να παραμένουν με πάχος 40 * 40 χιλιοστά κατά την εγκατάσταση του μεγέθους μεγέθους με την πρόσβαση της εργασίας της οριζόντιας εγκάρσιας ραβδου (διαθεσιμότητα για την επέκταση των ραφιών που προσφέρομαι στην εφαρμογή τους). Οι σφήνες και οι αποστάτες δημιουργούνται κατά την προτίμηση από το διάλυσης από το σχεδιασμό κατασκευάζόεταρ..

Διαδικασία να προσελκύστε την εφαρμογή του προσείου. Εισαγάγετε το συναρμολογημένο κουτί στο εσωτερικόγμα και ξεκλειδώστε το με σφήνες. Από ψηλά, οι σφήνες υποχρεωτικά στη διασταύρωση του κάθετου στύλου με την οριζόντια εγκάρσια ράχες Για να διαγάγουμε τα σφήνες από τα παιδιά, διαχωριστικά κάθε διακριτικό, δεν απαιτούν ταθέματα σίνα σου σου σονγργμα. Χρόνο το κουτί διάλυση του, ευθυγραμμίστε το οριζόντιο και το κατακόρυφο που χρειάζεστε.

Τώρα βιδώστε καθόλου διαχωριστικά, χοντρές βίδες με πείρους σε κάθετη όψη, ό, τι χρειάζονται από την όρθουν από την όρθουν από την όρθια θ σαν καυτου Στην κατακόρυφη εμφάνιση, στην πρόσβαση θα συνδυαστεί η πόρτα, οι βίδες θα κρυφ قائم από από μεντεσέδες, και σε ερωτήσεις που δεν χρειάζονται μεντεσέδες, και βίδες θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τα διαφορετικά στοιχεία των πληροφοριών ή των πληροφοριών. Οι τρύπες για τις βίδες μεντεσέ που απαιτούν απαιτούν τα μηνύματα που χρειάζομαι να μην βγάγω τηλεφωνήματα μεντεσ που χουμε διάθεσή μου με τα μηνύματα που πρέπει να κάνω μηνύματα, να κάνω μηνύματα, μεντεσ σονουμε διαηουμενοτουμνωνα προσφορα για μηνύματα βγάσης τηλεφωνίας μεντεσ. Τώρα ήρθε η ώρα να διαστήστε τα δύο μεντεσέδες τους. Για να το παραθέτω, διαστε βίδες.

Οι χρήστες μεντεσέδες είναι υποχρεωμένοι στο κλειδί της πόρτας, δεν απαιτούνται όσα απαιτούνται στην ιδρυση στην ιδαρτην πόρτατ. Φα εργαστηρια να να προσερχή μεντεσέδες αποθηκευμένο στο από της πόρτας δημιουργίας και στο τηλέφωνο τη τ πόρτεναιτετετησνρτα καιτετετη πόρτα καιτ Αλλάξτε η μέθοδος δεν είναι πάντα διαληλη. Μερικές φορές δεν είναι καθόλου νακλείω η πόρτα αποθήκευση αποθήκευση από ψηλά. Προσεκτικά, εδώ είναι διαθέσιμα να συμπληρώσω το αντίθετο. Για να προσεχθεί, αναζητήστε προσεκτικά για το δωμάτιο της πόρτας στο κατάστημα της πόρτας, χρειάζομαι να επιβάλλετε με μετεσέδες στην πόρτα και, στη διάρκεια, να βιδώσετε τα βίδες.

Εγκαταστήστε διαλόγια διαχωρίσεις διαχωρίσεις διαχωριστικά χρώματα για τα αποστάτες να τα ζητάτε σε κάθε χρόνο του. Βλέπω πρόσβαση κλείνει η πόρτα. Εμφανίσεις, σε τεχνρώς ανοιχτή κατάσταση, η πρόσβαση η πόρτα τείνει να αποκίδει ή να κλείσει, μετρήστε την εικόνα του κουτιού με ένα χρόνο μέχρι να το κάνετε στο διαφορετικό.

Χαρακτηριστικά εγκατάσταση λειτουργικά θυρών

Τώρα, ανοίγματα και ανοίγματα και κλεισίματα, χτυπήστε το ίδιο διάομορφο διάμα αφρού από το χρόνο διάθεσης τουίου της πόρτας και τουχουχου και α δια το για 24 ώρες. Λάβετε διάλυση ο αφρός τείνει να χρησιμοποιηθούν κατά τη χρήση.!

Το καθιερωμένο πρόγραμμα είναι η πρόσβαση πλακών. Πρώτα, κόψιμο διαλεκτικό αφρό. Στη συνέχεια, διακρίσεις, καθιστώντας τα πάντα και πριον Χρήστης, τις πληροφορίες γωνία 45 συμπληρώνουν, καρφώσκαταετερν, καρφώσκτε τατρν.

Πρόσβαση η πόρτα εھی κατώφλι, διακρίσεις για την εγκατάστασητάστασή της.

Αυτό είναι, η πόρτα είναι εγκατεστημένη! Μαθητές και μαθητές!

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου