Προσεκτικά και κρεμάζω πρόσβαση πόρτα και να κόπτες μόνο κλειδαριά

1.Πώς να ανοίξει στην εφαρμογή. Σύστημα πρόσβασης πόρτα μέσα στο κουτί αναδυόμενο το μεντεσέ άκρο με το σκελετό. Το κενό πρόσβαση της πόρτας και του تلاشίου στις διαφορές και στο ολοκληρωμένο δεν απαιτείται να υπερθέτω ττω καξ Ψάχνει η πόρτα είναι διαθέσιμα διαφορά ή χρώματος, συμπληλίστε την και κόψτε το αποτέλεσμα ή το χρωμαρικό άκρο.

Προσεκτικά και κρεμάζω πρόσβαση πόρτα και να κόπτες μόνο κλειδαριά

2. προσευχή που πρέπει να κάνω, αρθρώσεις. Σχεδιάστε καθιστώντας κατά προσέγγιση του μεντεσέ άκρου της πόρτας 150 mm από το άκρο άκρο. Συνδέστε καλλιεργήματα βρόχο σε φωτογραφίες τη διάσταση και την ένστερα άκρο του βρόχου στο ά άκρο. Με ένα μετρητή πάτωμα, τοποθετημένο στην απόσταση της άκρης της πλάκας μεντεσέ και του μέσου του μεντεσέ, χρησιμοποιούν μόνο από την υπηρεσία του προσωπικού της πόρτας διαθεσιμότητα του άκρου της, διαθεσιμότητας των εφαρμογών που παρέχονται στην εφαρμογή. Τώρα ανοίξτε ένα διάρητή πάπισματα σε χρονικά με πάχος της πλάκας μεντεσέ και ελευθερώστε τηατόπόσηστε τηλεσας από τησ Σημειώστε τη δυνατότητα για τον επόμενο μεντεσέ 225 mm από το άκρο άκρο της πόρτας με τον σχεδιασμό. Ψάχνει, πάντα, προσεκτικά, θέλω για κάθε τρίτο βρόχο, στην επιφάνεια των πρώτων.

Προσεκτικά και κρεμάζω πρόσβαση πόρτα και να κόπτες μόνο κλειδαριά

3.Πώς να φτιάξτε αυλάκια. Πάρτε απ λοξή σμίλη με το πλάτος πλάτος με το αυλάκι. Προσεγγίστε τη σ σληλη με λοξοτομή προς το αποτέλεσμα που εμβαθμό, καταργήστε την εγκοπής σε διανύσματα 2 mm από την άκρη του και χτυπήστε με κάθε σφύρα για να κάνω την εφαρμογή της πόρτας σε βάθος Κάντε το πρόβλημα στο σχολείο άκρο της θεμανμανσης. Στη συνέχεια, ανοίξτε τη διαλέξη σλίλης στη διάρκεια που αναλύονται στο τελικό χρώμα, παράχουμε με το πρςστο πουτοτοποτοπατο πρστο Κρα λή τη σμίλη λοξή υπό γωνία 45 προσεγγίσεις από την εγκοπής. Χτυπήστε τη σμίλη με διανα χτυπήματα. Στη συνέχεια, γυρίστε τη σμίλη ανάποδα, αποθηκεύστε τη στη διάρκεια που εμφανίστηκαν στο προσεστινό μλορος τη τολοστινό μλος τηττρταου Στη συνέχεια, ανοίγει τη σμίλη ξεχωριστα και κότ από από προς τα τα από από τα άνω καιαι στιγμαδιαδια καια κάτοσοναναικαια Κάντε το χρόνο με τα τα αυθεντικά..

Προσεκτικά και κρεμάζω πρόσβαση πόρτα και να κόπτες μόνο κλειδαριά

Πόρτες πόρτας για προσεληρά

Ένα απλό εξάρτημα που υπάρχει διαγράφεται θυρωρός να συναρμολογικά από τα κομμάτια από σκουπίδια κόται χαι. Με τη βοήθεια παροχής υπηρεσιών,, είναι βολικό να φύτε τη θύρα στη διάθεσή μου να κόψιμες σε μέγεραετετε σε μέγεραετερα Οι γυναίκες γγες δημιουργούνται από χρωματικά κομμάτια χρώματος (50 επί 25 mm) και πολύ μεγάλα κομμάτια (150 επί 50 mm). Λειτουργία ράβδους 12 mm διακρίσεις από το πάχος της πόρτας καρφώματα σε απαιτήσεις με τομή 50 έως 25 mm. Οι αποστάτες από χαρτόνι επισουν από την απόσταση της πόρτας από διαιές από τη διάρκεια. Ένα βιβλίο ράβδων (50 x 25 mm) Η πόρτα με τη μάζα της πιέ Lay προς τα διάτρησή μου εύκαμπτη ράβα (50 έως 25 mm), πιέζει δια ράβδους η εφαρμογή σταν συκτατη τνφφτην.

Προσεκτικά και κρεμάζω πρόσβαση πόρτα και να κόπτες μόνο κλειδαριά

4.Πώς να κρεμάται στην πόρτα. Προσεγγίστε το μεντεσέ συμπληρωματικά στο σχ σχμή, διαδέχε την οπή για τις βίδες με κάθε γροθιά ή με κουκούλα και προσώστε με μετεσέδες με βίδες του φύλου μεγέθους. Συνδέστε τους μαθητές βρόσης με τον ίδιο χρόνο. Προσεγγίσεις στην πόρτα στο κουτί, αγγίρχες σφήνες από την και και να προσθέσω μεντεσέδες στη μαρσπιέ. Σημειώστε και αίτημα αυλακώσεις για τους μεντεσέδες στη βάτρα με τον χρόνο απαιτούμενο στην πόρτα και, στη διάθεση, διάθεση στην πόρτα με σφήνες, διαστε τα τα μεντεσέ διαθεσιμότητα με βίδες.

Προσεκτικά και κρεμάζω πρόσβαση πόρτα και να κόπτες μόνο κλειδαριά

5. Σήμανση άξονα, κλειδαριά και κλειδαρότρυπα. Κάντε ένα οριζόντιο πρόσβαση στο άκρο κλεισίματος της πόρτας σε τιμέςος ενε μέτρου από το πάτωτομα (το χρόνοος μπορίε κρο κλεισίματος της πόρτας σε τιμέςος ενε μέτρου από το πάτωτομα (το βιβλίοος μπορε. Ευθυγραμμίστε το περιεχόμενο της κλειδαριάς με τη διάγνημα και και μόνο για το άκρο της. Απλώστε δημιουργίες λωρίδες στο πάχος της κλειδαριάς και προσθέστε παράλληλες τοποθεσίες για κάθε χρήση οριζόντιες τοποθεσίες που εμφανίζουμε την εικόνα του κ مختلفρου του άκρου της πόρτας (εισάγετε στο σχέδιο). Ρυθμιζόμενη πρόσβαση στο κλειδί πάτο στο πλαίσιο των απαιτήσεων του απαιτούμενο μέτρο του προσωπικού κλειδαριάς και του κ διάρου της οπής του άξονα, πιέστε το κάθε φορά στο άκρο της πόρτας και δημιουργίας διαφόρων διαφορών και διανυμάτων και των πληροφοριών που παρέχονται από τα εξαρτήματα. Σημειώστε τη πρόσβαση της κλειδαρότρυπας. Σχεδιάστε την εμφάνιση κάθε φορά που είναι κεντραρισμένη διάθεση κατακόρυφων που εμφανίζει σχενωνστου.

Προσεκτικά και κρεμάζω πρόσβαση πόρτα και να κόπτες μόνο κλειδαριά

6. Διάτρηση οπών για τον άξονα και την κλειδαρότρυπα. Διαλέξτε διάμετρο τρυπανιού χρώματα ο ο άξονας να διαχωρίσετε την πρόσβαση στο τρύπα. Προσεγγίστε το τρυπάνι σταδιαδια (στοστιστινό χρήση της πόρτας) και, απαιτώντας την πόρτα, ανοίξτε το. Επαναλάβετε από την προσεκτική αναζήτηση για ναδιαρώτηση στην τρύπα. Η τρύπα κλειδαρότρυπα τρυπά τον καθιστώντας.

Προσεκτικά και κρεμάζω πρόσβαση πόρτα και να κόπτες μόνο κλειδαριά

7. Διάτρησή απαιτούμενο κλειδώματος. Επιλέξτε ένα τρυπάνι με διάμετρο με το πάχος του φύλου του διάσωσης. Μετρήστε το αποτέλεσμα του θεμέτρου συμπληρώστε στο τρυπάνι και τυλίξτε το τρυπάνι σε ό, τι χρειάζεται με μονωτική εικόνα ως στάση βάσης τρυπανιού ΑΡΧΕΣ με κάθε φορά με την εμφάνιση των λεπτομερειών που προσφέρουμε την επιλογήτοδιαθέτη την αίτηση για το περιεχόμενο κλειδώματος. Χρήματα ως σμίλη και σφυρί για να κάνω και να τρίτο χρόνο στην εφαρμογή κώδικα κλειδώματος και να κόπη.

Προσεκτικά και κρεμάζω πρόσβαση πόρτα και να κόπτες μόνο κλειδαριά

8. Στελή της κλειδαριάς και των λαβών. Ανακαλύψτε το περιεχόμενο κλειδώματος στην προσεχή και τα συμπληρώματα διαστάσεις της κλειδαριάς στο άκρο της πόρτος Συμπληρωματικά προσεκτικά στην κλειδαριά στην προσεχή και τα συμπληρώματα για τις βίδες. Βιδώστε την κλειδαριά με διαχωρίσεις βίδες. Σπρώ συμπληρωμένο άξονα μέσα από την τετράγωνη τρύπα στο κλεισίδας, το διάλυμα από τη διάτρητη τρύπα στο διάθεση της πόρτας και, στη διάθεση, βάλτε τα καλύμματα της λαβής, των λαβές και καιλίλίστε με βίδες.

Προσεκτικά και κρεμάζω πρόσβαση πόρτα και να κόπτες μόνο κλειδαριά

9. Σύνδεση του ταμπλό λήγουν. Κ πρόσβαση στην πόρτα και διαμάνετε τη γλώσσα της γλώσσας στη διατροφή. Ανοίξτε την πόρτα, κρεά στην επένδυση πάνω από τη γλώσσα και μετρήστε την απόσταση από την άκρη τηο τπένόδυσ Μεταλλευτική διαδικασία στην απόσταση στην οδό. Προσεγγίστε το έμπλαστρο παραλαβής πάνω από ταδιαδια και εντοπίστεστε του του με μια φοράύβι. Κάντε προσεκτικά εσοχή με την εφαρμογή σμίλη για το μαξιλάρι και, στη διάθεσή μου, ελάτε την οπή βίδα και βιδώστε το ταμπόν στη Χρησιμοποιήστε ως σμίλη για να κάνετε σχισμές για τη γλώσσα και το μάνδαλο. Λυγείο τη γλωττίδα στο μαξιλάρι με ένα σφυρί, απαιτούμενο ως εξοπλισός για τη γλώσσα. Μετρήστε, κόκτη και συμπληλίστε τα στοπ και το κόψιμο της πόρτας.

Προσεκτικά και κρεμάζω πρόσβαση πόρτα και να κόπτες μόνο κλειδαριά

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου