Τι μάρκα σκυροδέματος χρειάζεται για την ίδρυση του σπιτιού

Το περιεχόμενο του άρθρουΗ πολυπλοκότητα του υπολογισμού και της κατασκευής των θεμελίων επιδεινώνεται από μια μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους. Το κατάλληλο υλικό καθορίζεται όχι μόνο από τον τύπο και τον σκοπό της κατασκευής, αλλά και από τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του εργοταξίου.

Τι μάρκα σκυροδέματος χρειάζεται για την ίδρυση του σπιτιού

Βαθμοί σκυροδέματος από αντοχή

Για όλους τους τύπους δομικών σκυροδέματος, υπάρχει μια γενική ταξινόμηση στην οποία η αντοχή σε θλίψη του υλικού λαμβάνεται ως βασικό κριτήριο. Η μονάδα είναι kg-force ανά cm2 (kgf / cm2), ο αριθμός στην ονομασία της επωνυμίας είναι το όριο καταστροφικής επίδρασης κατά τη διάρκεια δοκιμών πάγκου από πυρήνες από σκυρόδεμα που έχουν αποκτήσει την αντοχή του σχεδιασμού αφού κρατήσουν για 28 ημέρες. Σύμφωνα με το σύστημα σήμανσης κατηγοριών σκυροδέματος (Β), η τιμή σε MPa υποδεικνύεται ως αριθμητική τιμή, η οποία είναι εγγυημένη ότι δεν υπερβαίνει το τελικό φορτίο θραύσης. Η πραγματική αντοχή του σκυροδέματος γίνεται 1,5-2 φορές υψηλότερη μετά την έκθεση ενός έτους, σε πραγματικές συνθήκες μια τέτοια αύξηση της αντοχής είναι περίπου 50-70%.

Δοκιμή συμπίεσης σκυροδέματος

Στην πολιτική μηχανική, χρησιμοποιούνται βαθμοί αντοχής σκυροδέματος από M100 έως M500 ή οι αντίστοιχες κατηγορίες από B10 έως B40. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η αντοχή συμπίεσης της μάζας σκυροδέματος δεν καθορίζει την τελική δομική αντοχή. Ωστόσο, αυτή η τιμή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των συμπυκνωμένων και κατανεμημένων φορτίων μίας κατασκευής σκυροδέματος, η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη το σχήμα, το μέγεθος και το σχήμα ενίσχυσης. Η κύρια μεθοδολογία είναι ο υπολογισμός της ικανότητας παραμόρφωσης του οπλισμού, της δύναμης πρόσφυσης του στη μάζα και της αντοχής συμπίεσης αυτής της μάζας με την εφαρμογή μιας δύναμης κατά μήκος των διανυσμάτων τάσης, συμπίεσης και συστροφής.

Η επιλογή του σκυροδέματος για αντοχή

Ο τομέας εφαρμογής των βαθμών M150 και κάτω είναι η προετοιμασία σκυροδέματος: επίστρωση, στρώματα πυθμένα του θεμελίου, που δεν περιέχουν οπλισμό, σκυροδέτηση στύλων, κ.λπ. Οι βαθμοί M200 – M300 χρησιμοποιούνται για θεμελίωση λωρίδων απλών τμημάτων με οπλισμό άνω και κάτω πλαισίου. Οι βαθμοί M350 – M500 προορίζονται για MZLF σύνθετων τμημάτων, δομών σωρού και γκριλ, πλάκες και κανονικά θαμμένα θεμέλια κτιρίων με όχι περισσότερα από δύο δάπεδα πάνω από το έδαφος. Οι βαθμοί υψηλότεροι από το M500 έχουν ακόμη πιο περιορισμένη περιοχή χρήσης σε ιδιωτικές κατασκευές – πολυώροφα υπόγεια θεμέλια, θεμέλια για κτίρια με 3 ορόφους και υψηλότερα, βαρέως τύπου πλαίσια από μπετόν. Στις περισσότερες εγκαταστάσεις IZhS, τέτοιο ισχυρό σκυρόδεμα πρακτικά δεν χρησιμοποιείται..

Πίνακας της αναλογίας βαθμών και αντοχής σκυροδέματος

ΜάρκαΜέση αντοχή, kgf / cm2Τάξη
Μ10098Β7.5
Μ150131ΣΤΙΣ 10 Η ΩΡΑ
Μ150164Β12.5
Μ200196Β15
Μ250262ΣΕ 20
Μ300302Β22.5
Μ350327Β25
Μ400393Β30
Μ450458Β35
Μ500524Β40

Φόρτωση πρόβλεψης

Η απαιτούμενη αντοχή μιας βάσης οπλισμένου σκυροδέματος καθορίζεται από το φορτίο που εφαρμόζεται σε αυτό. Η τελική επίπτωση στη βάση του κτιρίου περιλαμβάνει τρία στοιχεία: τη μάζα όλων των κτιριακών κατασκευών, το λειτουργικό φορτίο με ρυθμό 100-150 kg / m2, καθώς και το φορτίο χιονιού ανάλογα με την κλιματική περιοχή.

Μια μεμονωμένη κατασκευή απαιτεί αντοχή ίση με το μέγιστο δυνατό συμπυκνωμένο φορτίο. Βασικά, η συγκέντρωση συμβαίνει λόγω της άνισης μαλακώματος του εδάφους από το μούλιασμα, καθώς και της φυσικής ετερογενούς πυκνότητας του εδάφους. Για τα θεμέλια σύνθετων τμημάτων, τα έμμεσα φορτία υπολογίζονται χωριστά: πλευρική πίεση εδάφους, η επίδραση της μετατόπισης του άνω στρώματος στις πλαγιές, δυνάμεις ανύψωσης παγετού.

Κατασκευή διώροφου σπιτιού από τούβλα

Δεν απαιτείται αυτο-κατασκευή ενός φυσικού μοντέλου θεμελίωσης σήμερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικές αριθμομηχανές. Τα περισσότερα από αυτά λειτουργούν σύμφωνα με το σχήμα προσδιορισμού της συμμόρφωσης, το αποτέλεσμα των υπολογισμών είναι ο παράγοντας ασφαλείας, ο οποίος μπορεί να είναι αρνητικός εάν η επιλεγμένη κατασκευή ή ποιότητα σκυροδέματος δεν αντιστοιχεί στα εφαρμοζόμενα φορτία. Ως αρχικά δεδομένα, ο υπολογιστής λαμβάνει τις βασικές διαστάσεις του θεμελίου, τον εκτιμώμενο βαθμό σκυροδέματος ως προς την αντοχή, τον αριθμό και την τοποθέτηση των ενισχυτικών στοιχείων, το συνολικό κατανεμημένο φορτίο (δηλαδή το βάρος συγκράτησης του κτιρίου), τη διάταξη και τη θέση των στηριγμάτων, καθώς και διάφορους παράγοντες που δίνουν τις απαραίτητες διορθώσεις για τις συνθήκες λειτουργίας.

Πλήρης / πυκνότητα κοινού σκυροδέματος

Εκτός από τη λειτουργία ρουλεμάν, το θεμέλιο από σκυρόδεμα μπορεί επίσης να εκτελέσει εντοπισμό, εμποδίζοντας τη διείσδυση των υπόγειων υδάτων στα υπόγεια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εκτός από τη δομική αντοχή, προσδιορίζεται η ικανότητα διήθησης του σκυροδέματος. Εξαρτάται από το περιεχόμενο των πόρων και των μικροπραγμάτων που μπορούν να περάσουν τα υπόγεια ύδατα παρουσία διαφοράς πίεσης.

Η κενή περιεκτικότητα σκυροδέματος επηρεάζει άμεσα την πυκνότητά του. Με τη σειρά του, αυξάνεται καθώς αυξάνεται η αντοχή του σκυροδέματος. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πλήρωση, κυρίως την αναλογία νερού και τσιμέντου, τις συνθήκες ενυδάτωσης, τον τύπο συμπύκνωσης και, γενικά, την τεχνολογία χύσεως και συμπίεσης του μίγματος σκυροδέματος.

Συμπίεση σκυροδέματος με δόνηση

Κατά την κατασκευή του MZLF χρησιμοποιούνται κυρίως ελαφριά (έως 1,8 t / m3) σκυρόδεμα – αρχικά δεν υπάρχουν απαιτήσεις για την ικανότητα εντοπισμού της δομής. Συνήθως θαμμένα θεμέλια και τοίχοι υπόγειων δαπέδων με υψηλές απαιτήσεις για στεγάνωση είναι κατασκευασμένα από βαριά (2-2,5 t / m3) σκυρόδεμα, το οποίο συσχετίζεται πλήρως με τους βαθμούς αντοχής που χρησιμοποιούνται από M350 έως M500. Οι ισχυρότεροι βαθμοί έχουν ακόμη μεγαλύτερη πυκνότητα, το συγκεκριμένο σκυρόδεμα θεωρείται ιδιαίτερα βαρύ και χρησιμοποιείται σπάνια στην πολιτική μηχανική..

Απορρόφηση νερού και αντοχή στον παγετό από σκυρόδεμα

Το ίδρυμα απαιτεί προστασία από την επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται. Ο κύριος κίνδυνος είναι η διαρροή υγρασίας που περιέχει διαλυμένο οξυγόνο στα στοιχεία ενίσχυσης. Η αύξηση του σκυροδέματος στην περίπτωση αυτή δεν προσθέτει ιδιαίτερη αντοχή στη δομή, επειδή η ενίσχυση δεν διανέμεται περαιτέρω από το κέντρο, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται το ίδιο βάρος του θεμελίου.

Ενίσχυση της βάσης της ταινίας

Επιλέγοντας τη σωστή ποιότητα σκυροδέματος για απορρόφηση νερού και αντοχή στον παγετό, μπορείτε να μειώσετε το πάχος των προστατευτικών στρωμάτων και, συνεπώς, να μειώσετε την κατανάλωση υλικού. Κατ ‘αρχάς, με αύξηση της πυκνότητας του σκυροδέματος, η απορρόφηση νερού, μαζί με την περιεκτικότητα των πόρων, μειώνεται και για κάθε βαθμό από άποψη αντοχής έχει μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές, οι οποίες περιγράφονται από μονογράμματα από το GOST 12730.4-78.

Η απορρόφηση νερού από σκυρόδεμα σημειώνεται με το γράμμα W και ποσοτικά (W4 – W20) υποδεικνύει την πίεση νερού στην οποία ένα δείγμα τυπικού πάχους είναι εγγυημένο ότι δεν εμφανίζει φαινόμενο διήθησης. Η κλάση απορρόφησης νερού ορίζει την αντίσταση στον παγετό, που υποδηλώνεται ως F με τιμές από 75 έως 500 – τον αριθμό των κύκλων κατάψυξης στους οποίους δεν υπάρχει σημαντική (περισσότερο από 5%) απώλεια αντοχής.

Στεγανοποίηση υπόγειου

Σημειώστε ότι η απαιτούμενη κατηγορία αντοχής στον παγετό και απορρόφησης νερού καθορίζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες και τις υδρογεωλογικές συνθήκες στο εργοτάξιο. Εάν υπάρχει μόνωση ή στεγανοποίηση για το θεμέλιο, επιτρέπεται η χρήση σκυροδέματος χαμηλότερης ποιότητας. Τα παραπάνω είναι το εύρος των επωνυμιών και των τάξεων που χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένες κατασκευές, η γενική ταξινόμηση περιλαμβάνει περισσότερες ποικιλίες.

Ορυκτό πληρωτικό

Οι τελικές παράμετροι των προϊόντων σκυροδέματος καθορίζονται όχι μόνο από τα χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου συνδετικού. Οι ιδιότητες του πληρωτικού ορυκτών είναι μερικές φορές λιγότερο σημαντικές. Πρώτα απ ‘όλα, η χρήση διαφορετικών πετρωμάτων και κλασμάτων πλήρωσης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση / μείωση της πυκνότητας, και ως εκ τούτου τους κύριους δείκτες απόδοσης..

Συγκρότημα για σκυρόδεμα

Επίσης, το κλάσμα του σκυροδέματος επιλέγεται ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των στοιχείων ενίσχυσης, η οποία θα πρέπει να είναι 2-2,5 φορές υψηλότερη από το μεγαλύτερο μέγεθος θρυμματισμένης πέτρας, προκειμένου να εξαλειφθεί πλήρως η σφήνα και η απόφραξη με το σχηματισμό μη συμπληρωμένων τμημάτων. Το κλάσμα πρέπει επίσης να επιλεγεί ανάλογα με τις διαστάσεις του προϊόντος σκυροδέματος, συνήθως δεν υπερβαίνει το 1 / 10-1 / 15 του μικρότερου γραμμικού μεγέθους.

Θρυμματισμένη πέτρα από γρανίτη

Συνήθως, για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος μικρού μεγέθους, όπως θεμέλια λωρίδων και σωληνώσεων, χρησιμοποιείται ένα πληρωτικό από πλυμένο χαλίκι ή ελαφρούς ηφαιστειακούς βράχους με κλάσμα έως 50 mm. Για βαριά σκυροδέματα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλακών και θαμμένων θεμελίων, πρέπει να προτιμάται η πλήρωση γρανίτη και βασάλτη μεγέθους έως 70-80 mm. Για ελαφριά θεμέλια ή μονωτικά στρώματα σκυροδέματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διογκωμένο πηλό.

Ανακατέψτε την περιεκτικότητα σε υγρασία

Για την κατασκευή του ιδρύματος, συνιστάται η χρήση έτοιμου σκυροδέματος ή που παρασκευάζεται επί τόπου υπό την επίβλεψη ενός τεχνολόγου. Building Foundation – Η υπεύθυνη κατασκευή και το ακριβές περιεχόμενο συστατικών είναι υψίστης σημασίας για την ικανοποίηση των προδιαγραφών σχεδιασμού. Εάν διαταραχθεί η αναλογία τσιμέντου / νερού, το μείγμα μπορεί να στρωματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της έκχυσης ή αντίστροφα – να υποστεί αυξημένη ρωγμή κατά την ενυδάτωση του τσιμέντου.

Έτοιμο σκυρόδεμα

Γι ‘αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπεται η προσθήκη νερού στο εισαγόμενο σκυρόδεμα, καθώς και η απώλεια τσιμεντοκονίας κατά τη διάρκεια ανοιχτής αποθήκευσης. Ανάλογα με τον τύπο και τον βαθμό του τσιμέντου που χρησιμοποιείται, δεν ρυθμίζεται μόνο η αρχική περιεκτικότητα σε υγρασία για το σκυρόδεμα, αλλά και η δυναμική της μείωσής του στις πρώτες 28 ημέρες. Η διατήρηση κατάλληλων συνθηκών κατά την περίοδο απόκτησης αντοχής με θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι μερικές φορές ακόμη πιο σημαντική από τον σωστό προσδιορισμό του βαθμού σκυροδέματος, επειδή ακόμη και το υλικό υψηλής ποιότητας μπορεί να χαλάσει από παραβιάσεις της τεχνολογίας για την παραγωγή σκυροδέματος.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου